Skip to content

Translate with Google:

Parodontitis -parodontose

 

Parodontitis

Parodontitis er en hyppigt forekommende tandsygdom, som medfører fæstetab. Parodontitis er sygdom i de væv, der ligger rundt om hver tand og fæster den til kæbeknoglen. De kaldes tandens støttevæv eller parodontium.

Parodontium

Parodontium ( gr. para: ved siden af + odont: tand) tandens støttevæv omfatter:

  • Gingiva ( latin gumme ) tandkød
  • Parodontal ligament rodhinde
  • Rodcement
  • Alveolar ( latin alveolus: fordybning ) knogle

 

Parodontose

Sygdommen parodontitis kaldes også parodontose.

 

Sygdommen Parodontitis

 

Parodontitis rammer ca. 50% af den danske befolkning i mild grad, imens ca. 15% risikerer at miste tænder sfa. parodontitis, hvis de ikke behandles. 10% af befolkningen rammes af en hurtigt destruerende form for parodontitis.

Der er stor variation, hvormed sygdommen forløber. Udviklingen af parodontitis kan gå stærkt eller langsomt.

I dag er det en accepteret opfattelse, at mikroorganismerne i bakteriebelægningen ( plaque ) på tandoverfladen har en afgørende rolle for udvikling af parodontitis. Nogle personer tåler dog store plaquemængder på tænderne, uden at der opstår fæstetab, mens andre udvikler fæstetab med minimal mængde af plaque på tænderne.

Generelt får mange dog parodontitis på en eller flere tænder i 40-50 års alderen.

Nedenstående links er en oversigt over Parodontologi – Læren om Parodontitis
baseret på det materiale, som jeg brugte i undervisningen på Københavns Universitet,
omskrevet til brug på denne hjemmeside og med den nyeste viden.
God fornøjelse med læsningen og spørg endelig !

Normal anatomi af tandens støttevæv

Dannelsen af tand, gingiva og tandens støttevæv

Tandens rodcement

Alveoleknoglen omkring en tand

Mikroorganismer involveret i parodontitis

Bakteriebelægning / dental plaque

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk