Skip to content

Translate with Google:

Rodbehandling

Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles?

  • De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden (caries) når igennem tandbenet (dentin) og helt ind til tandnerven (pulpa), så at bakterier når ind til nerven, og laver en betændelse. 
  • Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder, kan i nogle tilfælde kun fjernes ved at man rodbehandler tanden. 
  • En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag (traume). 
  • I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv. 
  • En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve.

 

Rodbehandling og rodfyldning

Rodbehandling omfatter fjernelse af tandnerven, bakterier og deres affaldsstoffer, se nedenfor under rodskyld.

Rodfyldning er steril udfyldning af det efterladte hulrum i tanden.

 

Bakterier er årsag til en rodbetændelse

Det er altså bakterier og deres affaldsstoffer, som giver en kronisk betændelse i tandnerven. Betændelse i tandnerven vil ofte give tandpine i varierende grad, da smerten opfattes forskelligt fra person til person. Tandpinen kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen, eller den kan opfattes som hovedpine. Det kan undertiden være vanskeligt at finde den syge tand.

Den levende tand er bakteriefri (steril)

 

I den levende tand, vil den levende tandnerve have en blodforsyning, hvor blodets hvide blod legemer og antistoffer holder tandvævet og specielt de mange små kanaler ( kaldes dentin tubuli ) i tandbenet ( dentin ) fri for bakterier. Vævet i tandnerven og den omgivende dentin er uden bakterier ( steril ). Illustration viser den levende tandnerve og det omgivende tand-ben (dentin) med dentin tubuli fyldt med væske bl.a. indeholdende antistoffer.

Den døde tand er fyldt med bakterier (mikro organismer)

Når tandnerven i tanden er død, efterlades et bakteriefyldt hulrum, hvor bakterierne ikke længere bliver bekæmpet af kroppens immunforsvar, idet blodforsyningen med antistoffer forsvandt, da tandnerven døde. Foto viser de små kanaler kaldet dentin tubuli i tand-benet (dentin) :


Når tandnerven dør efterlades altså et hulrum inde i kroppen med legemstemperatur, hvor bakterier har gode vækstbetingelser. Bakterierne kan derfor uforstyrret vokse i mængde og sive ud fra rodspidsen, hvorefter bakterierne via blodbanen spreder sig i kroppen. Dette kan påvirke helbredet alvorligt.
Da bakterier i blodbanen på et tidspunkt føres forbi hjertet, er det vigtigt dels at fjerne årsagen (den døde nerve) dels vigtigt at sikre sig at der ikke findes bakterier i det omgivende dentin, hvor bakterierne som mikroorganismer kan trænge ind i de nu efterladte små kanaler i dentinen ( dentin tubuli ). Foto viser bakterier i dentin tubuli.

Dentin tubuli med bakterier

Rodskyl & mellemseancer

Derfor er det vigtigt at gennemføre rodskyl og mellemseancer, hvor der efter en grundig udrensning af rodkanaler og gennemskylning med desinficerende midler, efterlades et desinficerende middel, der kan trænge ud i det omgivende tandben og slå bakterierne ihjel. For at virke effektivt, skal det have tid til at virke. Derfor bør tanden i de fleste tilfælde ikke rodfyldes med det samme, idet dette blot ville efterlade bakterier i det omgivende væv med senere komplikationer til følge. I stedet efterlades et desinficerende middel i 7-14 dage, hvorefter tanden rodfyldes. På Ulrikkenborg Plads anvendes friskblandet mellemseance desinficerende middel, idet det har vist sig mest effektivt som bakteriedræbende middel.

Rodskyl og mellemseancer er inklusive i pris for den samlede rodbehandling.

Kofferdam

En anden måde at sikre et godt behandlings resultat, er at anvende kofferdam.

I spyttet findes milliarder af bakterier, hvorfor en åben rodkanal uden afdækning fra spyttet vil blive fyldt med nye bakterier med det samme.

Derfor indesluttes tanden med en lille gummi-dug kaldet kofferdam, hvorved det forhindres at nye bakterier kommer ned i kanalen under rodbehandlingen.

Introduceres nye bakterier i rodkanalen under rodbehandlingen, er sandsynligheden for at tanden senere skal opereres stor.

Du skulle jo nødigt påføres et større problem end det, som du kom med.
Kofferdam er inkluseret i pris for behandlingen.

Antal rodkanaler i en tand

Antal af rodkanaler varierer fra tand til tand og person til person. Rodkanaler er heller ikke cirkulære og ligesom på illustration nederst til højre, men kan være et ganske forgrenet netværk, som det fremgår af illustration nedenfor.

tandlæge

En måde at sikre et godt behandlings resultat, er ved hjælp af digital teknik af kortlægge rodkanalerne i tanden.

Hygiejne og procedure ved rodbehandling er afgørende for at sikre fuldstændig steril opheling af mulige sidekanaler.

Hvordan udføres selve rodfyldningen i en tand?

Rodbehandling

Når det omgivende tandvæv er renset for bakterier skal det efterladte hulrum rodfyldes. Med gennemprøvede metoder fyldes hulrummet hvor tandnerven har været ud med rodfyldningsmateriale, der skal udfylde hulrummet så nøjagtigt, at det er bakterietæt.
Dvs. at der ikke må være spalter eller hulrum, hvor mikro organismer kan trænge ind. Det kræver således stor indsigt og omhyggelighed at sikre at dette sker.
Rodfyldningen skal altså sikre, at der ikke på ny trænger bakterier ind i rodkanalen.

På et røntgenbillede kan man kontrollere, om rodfyldningen er tilfredsstillende, dvs. lukker rodkanalen og eventuelle sidekanaler tæt af.

Derefter lukkes hullet i tanden med plast.

Tandlæge

Rodkanaler: Knækket maskinel rodfil

 

Maskinel rodbehandling med rodbor og rodfile

Ny teknologi er ikke altid det bedste. Således er det blandt tandlæger i de seneste år blevet populært med maskinel rodbehandling med rodbor for at spare tid ved rodbehandling. Dette har medført desværre et uhørt højt antal anmeldelser af skader til Tandlægeforeningens Praksis-forsikring i 2011 om knækkede rodbor under rodbehandling, hvor tanden som oftest efter et knækket rodbor skal opereres eller slet ikke kan reddes, men må trækkes ud.

Anvendelse af usteril håndtering herunder manglende anvendelse af kofferdam/gummidug kombineret med hurtig maskinel rodbor vil med stor sandsynlighed medføre, at tanden indenfor en årrække skal have en rodspidsoperation.

Jeg selv tror på det solide håndværk, hvor rodfile håndteres i hånden, hvorved man også har bedre fornemmelse, hvorfor jeg fortsat udfører rodbehandlinger med hånden som det gennemprøvede håndværk uden unødig risiko.

Er der andre mulige komplikationer af rodfyldning i en tand?

Der kan ikke udstedes garantier for at behandlingen altid lykkes. Dertil er en rodbehandling for kompliceret, og blot en efterladt bakterie kan ødelægge resultatet på længere sigt.

Jeg kan imidlertid stille den garanti, at der er gjort alt for at eliminere enhver mulighed for komplikation, som jeg ovenfor kort har gennemgået.

Komplikationer ved rodbehandlinger opgøres på verdensplan til mellem 5% til 20% af tilfældene. Skulle uheldet være ude, vil det som oftest skyldes en ekstra bikanal, der ikke vil hele op. Bikanaler forefindes i 17% af alle tænder ved rodspidsen (De Deus 1975). Mislykkes rodbehandlingen på grund af dette, er det muligt at fjerne resten af betændelsen ved tandens rodspids ved en rodspidsoperation. En rodspidsoperation er dyr og forringer prognosen for tanden, derfor er dette for enhver pris vigtigt at undgå.

Fraktur risiko efter rodfyldning i en tand

Tandlæge

Modsat den levende tand er den rodbehandlede tands dentin udtørret og mere sprødt.

Dermed er vævet ikke fleksibelt ved tygning.

En rodbehandlet tand reagerer heller ikke på samme måde overfor tryk, som en tand der ikke er rodbehandlet.

Tandnervens vigtigste funktion i den levende tand er at fungerer som en “sensor” mod overbelastning af tandvævet ved tygning.

Tandnerver har utrolig stor opmærksomhed og dækning i central nerve systemet, da man under tygning på et øjeblik skal kunne reagere på fx en sten i maden og reflektorisk stoppe tyggebevægelsen. Herved undgås overbelastning af tanden.

Denne funktionalitet er blevet fjernet sammen med tandnerven ved rodbehandlingen.

Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker.

Flækker tanden på langs, er der kun én udvej, og det er at trække tanden ud. Hvis tanden er meget svækket efter rodbehandlingen, vil tandlægen derfor ofte anbefale, at den rodbehandlede tand forsynes med en krone.

Tandlæge

Pris på rodfyldning i en tand

Pris afhænger af antal kanaler, og denne kan derfor være vanskelig at fastslå nøjagtig før påbegyndelsen af oplukning. Som tommelfingerregel skal du regne med ca. 2000 for første kanal og derefter 1000 kr. pr. kanal. Dertil lægges røntgen, lokalbedøvelse og plastfyldning. Efter en observationstid kan det være tanden skal forsynes med en krone. Se nærmere om priser på Sundhed.dk

Gør det ondt at få en rodbehandling i en tand?

-Ja, men derfor får du også en bedøvelse, så du intet kan mærke 😉

 

Rodkanaler

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk