Skip to content

Translate with Google:

Kategori: Tandlæge Ulrikkenborg Plads

CBCT 3-D Cone Beam CT scanning

CBCT 3D røntgen giver mulighed for at se et problem fra siden, ovenfra eller i hvilken vinkel, som du ønsker at dreje billedet hen til.
© Tandlæge Jakob Kihl | Lyngby

CBCT 3D 

CBCT Cone Beam CT scanning : Hvad kan det bruges til ?

Bevægelse under CBCT optagelsen : Bevægelses artefakter

En CBCT optagelse tager typisk 4 sekunder. Enhver fotograf eller blot iPhone bruger véd, at en foto optagelse på 4 sekunder vil give et rystet foto.

Det kan ske, at patienter bevæger hovedet under en CBCT-optagelse, og optagelsen derfor må tages om. Indbygget korrektion i udstyret kan imidlertid have en positiv indflydelse på billedkvalitet og præcision.

Bevægelses artefakter

Artefakt 

Artefakt betyder “kunstig dannelse”. Artefakt er et kunstigt produkt, noget som ikke findes i virkeligheden. Ordet bruges for eksempel om måleresultater som skyldes fejl ved apparatet, metodefejl eller lignende.

Hvis patienten bevæger hovedet under eksponeringen ved CBCT, kan der opstå bevægelses artefakter, som ofte forringer billedkvaliteten så meget, at optagelsen må tages om. 

Dermed fordobles den strålebelastning, patienten udsættes for.

Det er derfor væsentligt, at der i CBCT software er indarbejdet en korrektion for ufrivillige bevægelser i udstyrets algoritmer med henblik på at forbedre billedkvaliteten.

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, har forskere gennemført en undersøgelse med det formål at klarlægge betydningen af bevægelses artefakter og korrektion herfor på den diagnostiske præcision af CBCT-optagelser af kæberne.

Der blev anvendt et robothoved, der kunne simulere tre bevægelser: nik, siderotation og rystelse. CBCT blev foretaget med fem forskellige slags udstyr, hvoraf to havde indbygget bevægelseskorrektion.

Ved brug af udstyr uden bevægelseskorrektion sås især ved nikke- og rystebevægelser en høj andel af optagelser, som var ubrugelige på grund af artefakter (22-62 %). Denne andel var nedsat ved udstyr med indbygget korrektion (18-34 %).

Den diagnostiske sensitivitet var ligeledes stærkt nedsat ved nikke- og rystebevægelser på udstyr uden korrektion, mens sensitiviteten på udstyr med korrektion lå på niveau med kontrolværdier uden bevægelser.

Forfatterne konkluderer, at den diagnostiske præcision af CBCT blev signifikant forringet som følge af bevægelses artefakter, og at indbygget korrektion for disse bevægelser havde en positiv indflydelse på billedkvalitet og diagnostisk præcision.

(Spin-Neto R, Kruse C, Kirkevang L-L, Poulsen LH, Wenzel AImpact of motion artefact correction on diagnostic accuracy of CBCT for apical periodontitis assessment: an ex vivo pilot study. 2019. Abstract fra 22ND International Congress of DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY , Philadelphia, Pennsylvania, USA)

http://22ND International Congress of DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY

Alternative 3-D scanninger

 

MR scanning (MRI-billeddiagnostik)

Fordelen ved MRI (magnetic resonans imaging) er, at patienterne ikke udsættes for ioniserende stråling, og at MR-scanning giver bredere diagnostiske muligheder. Billeddannelse med magnetisk resonans (MR) anvendes inden for flere tandlæge relevante diagnostiske områder, og med øget opløsning i billederne spås metoden yderligere udbredelse. MR er røntgenmetoderne overlegen, hvad angår blødtvævsdiagnostik, men også hårdtvæv kan for nogle diagnostiske områder tolkes med en rigtighed svarende til CBCT’s. Foreløbigt er udstyret ikke færdigudviklet til brug på tandlæge klinikker, og en MR scanner kræver meget mere plads end en CBCT scanner. Verdens foreløbigt første og eneste MR-scanner til tandlægebrug ankom i 2022 til Århus Universitet. Efter fire års benhårdt arbejde er Aarhus Universitet etableret som verdens forskningscenter for ’dental-dedikeret’ MRI-billeddiagnostik.

Ultralyd (US)

Ny forskning viser, at intraorale ultralydsundersøgelser kan have et fremtidigt potentiale som supplerende diagnostisk metode hos tandlæger med forbedret billedkvalitet og specialtilpasset lydhoved for vanskeligt tilgængelige områder i mundhulen. Alle tre billeddannende undersøgelsesmetoder, beskrevet i denne artikel, kræver specielle kompetencer for at kunne anvende udstyret korrekt og tolke de resulterende billeder.

En ultralydsundersøgelse (US) er en ”real-time”, smertefri, ikke-invasiv diagnostisk metode, som benytter lydbølger frem for ioniserende stråling. US spiller en vigtig rolle i diagnostik af mange sygdomme i hoved- og halsområdet, som fx i lymfeknuder, spytkirtler, tyggemuskler, kæbeled og tunge.

Cephalometri

Cephalometri

Cephalo betyder hoved metri betyder måling.

Røntgen optagelsen til dette sker typisk i profil og med lav dosis (ultra low dose)

Anvendelse af cephalometri

Anvendes primært som værktøj til :

 • Tandregulering (ortodonti) : Diagnoser og behandlingsplanlægning
 • Bidhævning af slidte tandsæt
 • Behandlingsplan for store implantat behandlinger
 • Opmåling aldersforandringer over tid
 • Klassifikation af kranie
 • Evaluering af behandlingsresultater
 • Forudsigelser af forandringer relateret til vækst
 • Forudsigelser af forandringer relateret til kirurgiske indgreb
 • Forskning 
Cephalometri
Cephalometri billedanalyse

Cephalometri er en standardiseret og reproducibel metode til røntgen optagelse af kraniet, som kortlægger relationerne mellem underkæbe, overkæbe og resten af kraniet.

Optagelse i profil

Typisk anvendes optagelse i profil. Afhængig af interesse område kan hele kraniet eller udvalgte områder vælges. Da målepunkter er tydelige selv ved lav dosis af røntgen, anvendes typisk meget lav stråledosis (ultra low dose)

Cephalometri Tandlæge Jakob Kihl Lyngby
Cephalometri optagelse i tandlægeklinik på Ulrikkenborg Plads.. Patient står oprejst med fikser punkter ører og næseryg. ©Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

 

Vækst af kæber og ansigtsprofil hele livet

Tidligere har man anset kæber og ansigt for at være fuldt udvoksede, når en person ikke voksede mere i højden. Udviklingen af kæber og kranie er imidlertid en kompleks biologisk proces, som pågår kontinuerligt gennem hele livet.

Slid af tyggeflader gennem livet

I denne vækstproces indgår også slid af tænderne, som kæbeknogle og kæbeled tilpasser sig.

Cephalometri : Ansigtsprofil Øverst det slidte tandsæt, hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder. Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber. Nederste illustration : Genetablering af de oprindelige tyggeflader giver bidhævning (b). © Tandlæge Jakob Kihl Lyngby
Ansigtsprofiler :
Øverste illustration : Det slidte tandsæt, hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder.
Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber.
Nederste illustration : Genetablering af de oprindelige tyggeflader giver bidhævning (b).
© Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

Øverst det slidte tandsæt (1), hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder, der som følge af det øgede tryk presses udad og dermed rager mere frem.
Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber er medvirkende til fortændernes position. (a) viser bidhøjden.
Nederste illustration : Ved genetablering af de oprindelige tyggeflader af kindtænderne lettes pres på fortænderne, hvor ekstrem slitage nu vil mindskes, og oprindelige position kan genetableres. Ved genetablering af det bortslidte, foretages bidhævning (b).

Behandlingsplan for store implantat rekonstruktioner må derfor tage højde for, at der kan forekomme yderligere kæbe- og ansigtsvækst. 

Tanderuption hele livet

Kæbe og ansigt ændres hele livet. I en undersøgelse forklares det som en langsom kontinuerlig tanderuption (frembrud af tænder) igennem hele livet. (Thilander B. Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years. Eur J Orthod 2009;31:109-20)

(Se yderligere om tanderuption : /dannelsen-af-tand-gingiva-og-stoettevaev-hos-foster/),

Tanderuptionen aftager i hastighed gennem livet, men den har kunnet måles helt op til 60 årige. De kliniske effekter af denne fortsatte tanderuption kan man se, når implantatstøttede kroner efterhånden bliver kortere end nabotænderne. Implantater gror nemlig fast i knoglen, modsat tænder, der sidder i i et støttevæv.

(Se yderligere om tandens støttevæv : /normal-anatomi-af-tandens-stoettevaev/)

Forskel mellem mænd og kvinder

Cephalometri Mandlige og kvindelige aldersforandringer af kæber og ansigtsprofil
Cephalometri: Mandlige og kvindelige aldersforandringer af kæber og ansigtsprofil. Til venstre mænd. Til højre kvinder. (Pecora NG, Baccetti T, McNamara JA Jr. The aging craniofacial complex: a longitudinal cephalometric study from late adolescence to late adulthood. Am J Orthod Dentofac Orthop 2008;134:495-505)

Kvinder har i ovennævnte studie vist sig at have mere højde relatereret vækst af underkæben med mere bagudrettet rotation end mændene, hvor mændene til gengæld viste en mere fremadrettet vækst, hvilket giver en mere prominerende hage. 

Tilsvarende er fundet i anden undersøgelse ved sammenligning af cephalometri optagelse som 17 årig og som 61 årig (Garib D, Natsumeda GM, Massaro C, Miranda F, Naveda R, Janson G. Cephalometric changes during aging in subjects with normal occlusion. J Appl Oral Sci. 2021 Oct 11;29:e20210199. doi: 10.1590/1678-7757-2021-0199. PMID: 34644780; PMCID: PMC8523103.):

Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd og kvinder.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd og kvinder.
Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd.
Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit kvinder.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit kvinder.

Reference : Garib D, Natsumeda GM, Massaro C, Miranda F, Naveda R, Janson G. Cephalometric changes during aging in subjects with normal occlusion. J Appl Oral Sci. 2021 Oct 11;29:e20210199. doi: 10.1590/1678-7757-2021-0199. PMID: 34644780; PMCID: PMC8523103.

Målepunkter ved cephalometri

Ved optagelse i profil kan der sættes let genkendelige målepunkter. Opmåling sker med AI baseret software og algoritmer, men opmålingerne kan også indtegnes manuelt.

Læs mere om AI opmålinger her :

AI cephalometrisk analyse

AI cephalometrisk 3-D analyse

Cephalometri
Cephalometri målepunkter i hårdt væv
 • S Sella : Midtpunktet i Sella Turcica “Den Trykiske Saddel”, hvor hypofysen befinder sig.
 • Nasion : Forreste punkt af grænsefladen (sutur) mellem pande- og næseknoglen.
 • Ba Basion : Forreste inderste kant af Foramen Magnum (latin: stort hul), hvorigennem rygmarven går ud fra kraniet.
 • Dybeste punkt af overkæbens kurvede forløb under næsen.
 • B Tilsvarende dybeste punkt af underkæbens kurve.
 • ANS Forreste spids af næse/ganeknoglen
 • PNS Bagerste spids af næse/ganeknoglen
 • Co Condylion : Øverste punkt af underkæbens condyl (kæbeled)
 • Ar Ved røntgen optagelsen fra siden overlapningen mellem underkæben og bunden af kraniet.
 • Pog Pogonion : Det forreste punkt af underkæben.
 • Me Menton : Det nederste punkt af underkæben.
 • Go Gonion : Midtpunktet af underkæbens kæbevinkel , hvor bagerste og underste del af underkæben er tangenter.
 • Gn Gnathion : Midtpunktet mellem Pogonion og Menton.
 • Po Porion : Midtpunkt på øverste del af den cirkulære fremtoning af øregangen.
 • Pr Prosthion : Knoglekam overkæbe.
 • Id Infradentale : Knoglekam underkæbe.
 • Or Orbitale : Underste kant af øjenåbning.
 • Bo Bolton´s punkt
 • Flere måle punkter kan opsættes til specielle formål, Enten manuelt eller ved hjælp af AI software.
Cephalometri målepunkter i blødt væv
Cephalometri målepunkter i blødt væv
Frankfurter plan (horisontal)
Frankfurter plan (horisontal)
Sella-Nasion plan
Sella-Nasion plan

Referencer :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18929267/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19304760/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8523103/

3-D printede kroner og broer

3-D print

Den digitale hurtighed ved digital scanning og efterfølgende 3-D design og 3-D print har gjort 3-D print til et brugbart alternativ til de traditionelle metoder.

Digital design af krone
©Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

 

Realtid

Der gives med det samme mulighed for at tilpasse krone i “realtid”, medens patienten sidder i tandlægestolen. Traditionelt foregår dette på øjemål og erfaring, hvor der ved vurdering af situationen tages beslutning om et “analogt” traditionelt aftryk, som med bud skal sendes til dental laboratorium. Dental laboratorium laver teknisk forarbejdning af det “analoge” aftryk, som støbes typisk ud i gips. Først herfra vil der kunne ske en vurdering.

Med digital scanning undervejs i behandlingen i tandlægestolen, kan slibning af tand forstørres og om nødvendigt korrigeres i “realtid”.

Bidfunktion

Bedømmelse af patientens korrekte sammenbid er ved fremstilling af kroner og broer vigtig, da funktion af bid typisk har ændret sig som følge af den ødelagte tand. Derfor er hensigten at genetablere det korrekte sammenbid og den oprindeligt korrekte korrelation med underkæbe, overkæbe og kæbeled.

Artikulator

Traditionelt med “analoge” aftryk skal aftryk efterfølgende støbes ud i gips og med en bidregistrering støbes ind i en artikulator, der simulerer et kæbeled.

Denne artikulator kan ved digital scanning med det samme virtuelt i “real tid” opsætte en relation mellem kæber og kæbeled.

Virtuel artikulator til planlægning af bidfunktion
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Den virtuelle artikulator har samme justerings muligheder som den traditionelle fysiske artikulator.

Hurtighed

Ses bort fra tiden brugt på planlægning, slibning af tand, scanning og design af krone eller bro, er fremstilling af en 3-D print krone eller bro hurtig.

Jo mere præcis printning, des længere tid. Typisk tager selve 3-D printet af en krone i 50μms nøjagtighed 45 minutter. Derefter skal printet afvaskes i 96% sprit (etanol) i 15 minutter. Efter tørblæsning og rensning lys- og varmebehandles emnet i 40 minutter. samlet lige under 2 timer.

3-D printer med printplade nedsænket i resin bad. Der fremstilles bideskinner.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Materiale

Der anvendes en resin (plast) der printes punktvis afhængig af valg helt ned til 50μms nøjagtighed.

3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Farve

Der kan vælges mellem forskellige farver, MEN kun éen farve. Dvs. den lagvise opbygning som ved påbrænding af keramik IKKE er mulig ved 3-D print.

Holdbarhed 

3-D print til tænder er en meget ny teknik, hvorfor der ikke er dokumenteret 50 års holdbarhed modsat MK med højædel metalkappe. Mere forklaring om MK her : /mk-pfm-zirconia-keramik-kroner/

Såvel scanner som selve 3-D printeren  er meget nøjagtige, måske endda i nogle tilfælde mere nøjagtige end traditionelle “analoge” metoder. Den sidste parameter til forbedring er materialet, der printes i, hvor der anvendes en resin.

Resin er under konstant udvikling og udskiftes løbende som følge af forbrug, hvorfor der løbende sker forbedringer. 

3-D printer med virtuel opsætningsforslag på printplade før påbegyndelse af 3-D printning.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
Inspektion af 3D print
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D print behandles med 96% alkohol (etanol) i speciel vaskemaskine.
©Tandlæge Jakob Kihl

12M VM i Helsinki

Den positive udvikling af COVID-19 pandemi har endelig åbnet op for afvikling af udsatte sportsarrangementer.

Da jeg er udtaget til VM i Helsinki, holder klinikken lukket fra d. 11. til 29. august 2021.

Vi deltager med den smukke 12 Meter, Jenetta:

Robbe & Berking Sterling Cup
2019, Flensburger Förde
12er, luftaufnahme
Jenetta (1939), den længste 3. regel, der nogensinde er bygget, blev relanceret på Robbe and Berking Classics-værftet i Flensburg i juni 2019.

Læs om Jenetta hér (åbner et nyt link!)

Booking til akut tider fra 30. august mulig via klinikkens webside:
Meget akutte opgaver henvises til TandlægeVagten, Oslo Plads, 2100 København Ø

2021 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk