Skip to content

Translate with Google:

Tand implantat

Implantater

– som naturlige tænder

ASTRA implantat Tandlæge Jakob Kihl

      • Et implantat bør overvejes som mulighed, hvis man mangler én eller flere tænder.
      • Et implantat er en kunstig rod af titanium.
      • Titaniumroden placeres i kæbeknoglen ved en operation, hvor titanium har den evne at kunne gro fast til kæbeknoglen.

Behandling med implantat giver forbedrede muligheder for tanderstatninger. Det er muligt at genopbygge et helt tandsæt, der ikke skal tages af, hos den helt tandløse patient eller erstatte en tabt fortand, uden at slibe på nabotænderne, som skal ske, hvis man vælger en løsning med bro.

Gæt hvilken tand eller tænder, der på nedenstående foto er erstattet.

( Klik på billedet, når du mener at kende svaret )Tandimplantat Jakob Kihl

Ovenstående patient faldt og slog sine fortænder i 2005.
Hun smiler meget og viser alle sine fortænder.
Da det stod klart i 2006, at ikke alle tænder kunne reddes, indsatte jeg implantater, og disse ser fortsat ud og virker som hendes egne.

Implantater

– ved små rekonstruktioner

Eksempler på implantat løsninger ved tab af en enkelt fortand eller tab af 3 kindtænder. Tandlæge Jakob Kihl
Eksempler på implantat løsninger ved tab af en enkelt fortand eller tab af 3 kindtænder.

Implantater

– ved store rekonstruktioner

Det er også muligt at genopbygge et funktionelt tandsæt, der ikke skal tages af, hos den helt tandløse patient.

Eksempler på implantat løsninger Tandlæge Jakob Kihl
Delvist tandløse eller helt tandløse kan hjælpes ved hjælp af tand implantater

Store rekonstruktioner kan følges gennem en årrække med kontroller.

Der er naturligvis altid fordele og ulemper ved tandimplantater. Fordelene taler for sig selv, men det er en omstændig proces, der kræver tid, og typisk tager det op til 6 måneder for implantatet og kæbeknoglen at vokse sammen.

Denne sammenvoksning kaldes osseointegration. Osseointegration er også defineret som: “dannelsen af ​​en direkte grænseflade mellem et implantat og knogle, uden mellemliggende blødt væv”

Osseointegration

Osseointegration (fra latin osseus “knogle” og integrare “at gøre hel”) er den direkte strukturelle og funktionelle forbindelse mellem levende knogle og overfladen af ​​et belastningsbærende kunstigt implantat (“belastningsbærende” som defineret af Albrektsson et al. i 1981). (Albrektsson T, Brånemark PI, Hansson HA, Lindström J. Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. Acta Orthop Scand. 1981;52(2):155-70. doi: 10.3109/17453678108991776. PMID: 7246093.)

Osseointegration kan også defineres som “funktionel ankylose” (fastgroning i knogle), hvor ny knogle dannes direkte på implantatets overflade.

Knogledannende celle (osteoblast) vokser fast på titanium overflade (set med elektron mikroskop) Tandlæge Jakob Kihl
Knogledannende celle (osteoblast) vokser fast på titanium overflade (set med elektron mikroskop)
(Brånemark System® Nobel Biocare™)

Osseointegration har forbedret videnskaben om medicinske knogle- og ledudskiftningsteknikker samt tandimplantater og forbedring af proteser til amputerede.

Osseointegration mellem implantat (sort afbildet til venstre) og knogle (grønblå farvet væv til højre). (ASTRA Tech Implant System™) Tandlæge Jakob Kihl
Osseointegration mellem implantat (sort afbildet til venstre) og knogle (grønblå farvet væv til højre). (ASTRA Tech Implant System™)

Design af implantat

Implantat med udvendig skruegang til primær stabilitet og overflade behandling "sandblæsning" til forøgelse af kontaktarealet mellem titanium og knoglevævet. (ASTRA Tech Implant System™) Tandlæge Jakob Kihl
Implantat med udvendig skruegang nederst til primær stabilitet, mikro riller øverst ved halsen (micro-threads) og overflade behandling “sandblæsning” med titanium partikler (TiOblast™) til forøgelse af kontaktareal mellem titanium og knoglevæv. (ASTRA Tech Implant System™)

De fleste implantater nu om dage er designet med en skruegang og en ru materet overflade (se fotos). Den øverste del af implantatet har en smårillet hals (micro-threads).

Skrue design

Skruegangen giver ikke direkte osseointegration, men skal medvirke til den primære stabilitet, således at implantatet sidder fast og ikke kan bevæges i den indledende fase umiddelbart efter operationen. Efter indsættelsen starter opheling, hvor blod indgår i den naturlige helingsproces. Blodkoagel giver mulighed for knogledannelsen, og den sekundære stabilitet opnås.

Princip i opheling af tandimplantat fra dag 1 til der er gået en måned. Skruegang sikrer primær stabilitet og fastholdelse i knoglevævet. Allerede 1. dag lige efter indsættelse ved operation danner blodceller en skabelon for den efterfølgende trinvise knogledannelse. Ved knogledannelsen i skruegangen opnås den sekundære stabilitet. Skruegangen giver efter fastgroning (osseointegration) i knoglevævet mulighed for trykfordeling ved belastning af implantatet. Tandlæge Jakob Kihl
Princip i opheling af tandimplantat fra dag 1 til der er gået en måned. Skruegang sikrer primær stabilitet og fastholdelse i knoglevævet. Allerede 1. dag lige efter indsættelse ved operation danner blodceller en skabelon for den efterfølgende trinvise knogledannelse. Ved knogledannelsen i skruegangen opnås den sekundære stabilitet. Skruegangen giver efter fastgroning (osseointegration) i knoglevævet mulighed for trykfordeling ved belastning af implantatet.

Microthreads

Skruegangen i toppen (halsen) af implantat er mindre (kaldes micro-threads) og har til formål at trykaflaste den følsomme – ofte meget tynde – knogle ved overgangen til tandkødet.

Illustration af belastningsoverførslen til knogle fra den øverste del af implantatet (implantatets hals), hvor implantat hals er udformet med småriller (microthreads). Smårillerne fordeler ved belastning af implantat belastningen af knoglevævet og vil biomekanisk kunne stimulere knogle dannelse. I det viste eksempel ASTRA MicroThread®. Tandlæge Jakob Kihl
Illustration af belastningsoverførslen til knogle fra den øverste del af implantatet (implantatets hals), hvor implantat hals er udformet med småriller (microthreads). Smårillerne fordeler ved belastning af implantat belastningen af knoglevævet og vil biomekanisk kunne stimulere knogle dannelse. I det viste eksempel ASTRA MicroThread®.
Belastningsforsøg med og uden microthread riller i implantatets hals.

(Z-H Jin, M-D Peng, Q Li: The effect of implant neck microthread design on stress distribution of peri-implant bone with different level: A finite element analysis. J of Dental Sciences  .Vol 15, Issue 4, December 2020, Pages 466-471

Overflade

Glat overflade: 1. generation

De ru materede overflade øger kontaktoverfade arealet mellem implantatets titanium og knogle. Da jeg startede med implantater i 1992, var alle implantater uden overflade behandling med en maskinel forarbejdet glat titanium overflade (Se foto nedenfor (A)). Fordelen ved disse implantater var mindre friktionsvarme ved indsætning, hvor knoglevævet er meget følsom for den mindste opvarmning. Dette modvirkes ved skylning med sterilt isotonisk saltvand ved indsættelsen af implantatet. Integration af titanium implantatet med den omgivende knogle er kritisk for osseointegration og opheling.

Ru overflade

2. generations implantater

I 1989 var ASTRA begyndt at eksperimentere med en forøgelse af kontaktarealet ved at “sandblæse” implantatoverfladen med titanium partikler (TiOblast™). Denne overfladebehandling har ASTRA videreudviklet til OsseoSpeed™, der blev introduceret i 2000. Andre implantat mærker overfladebehandler også deres implantater på forskellig vis for at øge ruhed og dermed kontaktarealet : CamLog® Implant System anvender Promote®, der er en syreætsning af titaniumoverfladen, Brånemark® Implant System anvender TiUnite®, TiUltra™ osv.

Det skal bemærkes, at overflade behandling kun sker for den del af implantatet, der kommer i knoglekontakt. Den del af implantatet, der er i kontakt med tandkødet, er glat for at mindske mulighed for bakterie dannelse.

Forskel i overflade struktur af implantat (A) Uden overfladebehandling (B) Med overfladehandling. Størrelsesforhold 1 μm angivet. Der ses tydeligt forøgelse i implantat mikrostruktur efter overfladebehandling (B) af potentiel kontaktareal med knoglevævets celler til fremmelse af osseointegration (fastgroning) med knoglevævet. (Brånemark® Implant System)

CBCT

3D scanning før behandling

Med CBCT-scanning før behandling med implantater, kan der foretages nøjagtig opmåling og planlægning. Læs mere om anvendelse af 3D til implantater her

CBCT scanning af fortand, hvor der skal planlægges indsættelse af implantat. © Tandlæge Jakob Kihl | Lyngby
CBCT scanning af fortand, hvor der skal planlægges indsættelse af implantat. © Tandlæge Jakob Kihl | Lyngby

Oversigt over typisk konstruktion ved tandimplantat

Referencer :

1. Hansson, S, Werke, M, The implant thread as a
retention element in cortical bone: the effect of
thread size and thread profile: a finite element
study. J Biomech 2003;36(9):1247-58. 
2. Hansson, S, Implant-abutment interface:
biomechanical study of flat top versus conical.
Clin Implant Dent Relat Res 2000;2(1):33-41.
3. Hansson, S, A conical implant-abutment
interface at the level of the marginal bone
improves the distribution of stresses in the
supporting bone. An axisymmetric finite element
analysis. Clin Oral Implants Res 2003;14(3):286-93.
4. Saab, XE, Griggs, JA, Powers, JM, et al.,
Effect of abutment angulation on the strain
on the bone around an implant in the anterior
maxilla: a finite element study. J Prosthet Dent
2007;97(2):85-92. 
5. Akca, K, Cehreli, MC, A photoelastic and straingauge analysis of interface force transmission
of internal-cone implants. Int J Periodontics
Restorative Dent 2008;28(4):391-9. Abstract
6. Bozkaya, D, Muftu, S, Muftu, A, Evaluation
of load transfer characteristics of five different
implants in compact bone at different load levels
by finite elements analysis. J Prosthet Dent
2004;92(6):523-30. 
7. Goellner, M, Schmitt, J, Karl, M, et al.,
The effect of axial and oblique loading on the
micromovement of dental implants. Int J Oral
Maxillofac Implants 2011;26(2):257-64. Abstract
8. Costa, C, Peixinho, N, Silva, JP, et al.,
Study and characterization of the crest module
design: A 3D finite element analysis. J Prosthet
Dent 2015;113(6):541-7. 
9. Karasan, D, Guncu, MB, Ersu, B, et al.,
Biomechanical behavior of implants with a
sloped marginal configuration. Int J Prosthodont
2018;31(6):587-90. 
10. Hansson, S, The implant neck: smooth or
provided with retention elements.
A biomechanical approach. Clin Oral Implants Res
1999;10(5):394-405. 
11. Hudieb, MI, Wakabayashi, N, Kasugai, S,
Magnitude and direction of mechanical stress at
the osseointegrated interface of the microthread
implant. J Periodontol 2011;82(7):1061-70. Abstract
12. Abrahamsson, I, Berglundh, T,
Tissue characteristics at microthreaded implants:
An experimental study in dogs. Clin Implant Dent
Relat Res 2006;8(3):107-13. 
13. Rasmusson, L, Kahnberg, KE, Tan, A, Effects of
implant design and surface on bone regeneration
and implant stability: an experimental study in
the dog mandible. Clin Implant Dent Relat Res
2001;3(1):2-8. 
14. Abrahamsson, I, Berglundh, T, Effects of
different implant surfaces and designs on marginal
bone-level alterations: A review. Clin Oral Implants
Res 2009;20 Suppl 4:207-15. 
15. Abuhussein, H, Pagni, G, Rebaudi, A, et al.,
The effect of thread pattern upon implant
osseointegration. Clin Oral Implants Res
2010;21(2):129-36. 
16. Berglundh, T, Abrahamsson, I, Lindhe, J,
Bone reactions to longstanding functional load
at implants: an experimental study in dogs.
J Clin Periodontol 2005;32(9):925-32. Abstract
17. Kahnberg, KE, Immediate implant placement in
fresh extraction sockets: a clinical report. Int J Oral
Maxillofac Implants 2009;24(2):282-8. 
18. Lee, DW, Choi, YS, Park, KH, et al., Effect of
microthread on the maintenance of marginal
bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral
Implants Res 2007;18(4):465-70. 
19. Van de Velde, T, Collaert, B, Sennerby, L,
et al., Effect of implant design on preservation of
marginal bone in the mandible. Clin Implant Dent
Relat Res 2010;12(2):134-41. 
20. Cooper, LF, Reside, GJ, Raes, F, et al.,
Immediate provisionalization of dental implants
placed in healed alveolar ridges and extraction
sockets: A 5-year prospective evaluation. Int J Oral
Maxillofac Implants 2014;29(3):709-17. 
21. Donati, M, La Scala, V, Di Raimondo, R, et al.,
Marginal bone preservation in single-tooth
replacement: a 5-year prospective clinical
multicenter study. Clin Implant Dent Relat Res
2015;17(3):425-34. 
22. Galindo-Moreno, P, Nilsson, P, King, P, et
al., Clinical and radiographic evaluation of
early loaded narrow-diameter implants: 5-year
follow-up of a multicenter prospective clinical
study. Clin Oral Implants Res 2017;28(12):1584-91.
23. Gulje, FL, Raghoebar, GM, Vissink, A, et al.,
Single crowns in the resorbed posterior maxilla
supported by either 11-mm implants combined
with sinus floor elevation or 6-mm implants:
A 5-year randomised controlled trial. Int J Oral
Implantol (Berl) 2019;12(3):315-26. 
24. Thoma, DS, Haas, R, Sporniak-Tutak, K,
et al., Randomized controlled multicentre study
comparing short dental implants (6 mm) versus
longer dental implants (11-15 mm) in combination
with sinus floor elevation procedures: 5-Year data.
J Clin Periodontol 2018;45(12):1465-74. Abstract
25. Noelken, R, Pausch, T, Al-Nawas, B, et al.,
Long-term results of immediately inserted and
provisionalized OsseoSpeed Profile implants in
the esthetic zone (P15602). Clin Oral Impl Res
2019;30(Supplement S19):408-08.
26. Noelken, R, Schiegnitz, E, Berglundh, T, et al.,
Functional hard and soft tissue regeneration
around Profile implants placed in sloped alveolar
ridges – 10-year results (P15600). Clin Oral Impl
Res 2019;30(Supplement S19):19-19.
27. Windael, S, Vervaeke, S, Wijnen, L, et al.,
Ten-year follow-up of dental implants used for
immediate loading in the edentulous mandible:
A prospective clinical study. Clin Implant Dent
Relat Res 2018

28. Ballo A, Omar O, Wei X, Palmquist A. Dental Implant Surfaces, Physiochemical Properties, Biological Performance, and Trends. In book: Implant Dentistry 2011

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk