Skip to content

Translate with Google:

3-D printede kroner og broer

3-D print

Den digitale hurtighed ved digital scanning og efterfølgende 3-D design og 3-D print har gjort 3-D print til et brugbart alternativ til de traditionelle metoder.

Digital design af krone
©Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

 

Realtid

Der gives med det samme mulighed for at tilpasse krone i “realtid”, medens patienten sidder i tandlægestolen. Traditionelt foregår dette på øjemål og erfaring, hvor der ved vurdering af situationen tages beslutning om et “analogt” traditionelt aftryk, som med bud skal sendes til dental laboratorium. Dental laboratorium laver teknisk forarbejdning af det “analoge” aftryk, som støbes typisk ud i gips. Først herfra vil der kunne ske en vurdering.

Med digital scanning undervejs i behandlingen i tandlægestolen, kan slibning af tand forstørres og om nødvendigt korrigeres i “realtid”.

Bidfunktion

Bedømmelse af patientens korrekte sammenbid er ved fremstilling af kroner og broer vigtig, da funktion af bid typisk har ændret sig som følge af den ødelagte tand. Derfor er hensigten at genetablere det korrekte sammenbid og den oprindeligt korrekte korrelation med underkæbe, overkæbe og kæbeled.

Artikulator

Traditionelt med “analoge” aftryk skal aftryk efterfølgende støbes ud i gips og med en bidregistrering støbes ind i en artikulator, der simulerer et kæbeled.

Denne artikulator kan ved digital scanning med det samme virtuelt i “real tid” opsætte en relation mellem kæber og kæbeled.

Virtuel artikulator til planlægning af bidfunktion
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Den virtuelle artikulator har samme justerings muligheder som den traditionelle fysiske artikulator.

Hurtighed

Ses bort fra tiden brugt på planlægning, slibning af tand, scanning og design af krone eller bro, er fremstilling af en 3-D print krone eller bro hurtig.

Jo mere præcis printning, des længere tid. Typisk tager selve 3-D printet af en krone i 50μms nøjagtighed 45 minutter. Derefter skal printet afvaskes i 96% sprit (etanol) i 15 minutter. Efter tørblæsning og rensning lys- og varmebehandles emnet i 40 minutter. samlet lige under 2 timer.

3-D printer med printplade nedsænket i resin bad. Der fremstilles bideskinner.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Materiale

Der anvendes en resin (plast) der printes punktvis afhængig af valg helt ned til 50μms nøjagtighed.

3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Farve

Der kan vælges mellem forskellige farver, MEN kun éen farve. Dvs. den lagvise opbygning som ved påbrænding af keramik IKKE er mulig ved 3-D print.

Holdbarhed 

3-D print til tænder er en meget ny teknik, hvorfor der ikke er dokumenteret 50 års holdbarhed modsat MK med højædel metalkappe. Mere forklaring om MK her : /mk-pfm-zirconia-keramik-kroner/

Såvel scanner som selve 3-D printeren  er meget nøjagtige, måske endda i nogle tilfælde mere nøjagtige end traditionelle “analoge” metoder. Den sidste parameter til forbedring er materialet, der printes i, hvor der anvendes en resin.

Resin er under konstant udvikling og udskiftes løbende som følge af forbrug, hvorfor der løbende sker forbedringer. 

3-D printer med virtuel opsætningsforslag på printplade før påbegyndelse af 3-D printning.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
Inspektion af 3D print
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D print behandles med 96% alkohol (etanol) i speciel vaskemaskine.
©Tandlæge Jakob Kihl
Published inTandlæge Ulrikkenborg Plads

2021 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk