Skip to content

Translate with Google:

Forfatter: jkadm

CBCT 3-D Cone Beam CT scanning

CBCT 3D røntgen giver mulighed for at se et problem fra siden, ovenfra eller i hvilken vinkel, som du ønsker at dreje billedet hen til.
© Tandlæge Jakob Kihl | Lyngby

CBCT 3D 

CBCT Cone Beam CT scanning : Hvad kan det bruges til ?

Bevægelse under CBCT optagelsen : Bevægelses artefakter

En CBCT optagelse tager typisk 4 sekunder. Enhver fotograf eller blot iPhone bruger véd, at en foto optagelse på 4 sekunder vil give et rystet foto.

Det kan ske, at patienter bevæger hovedet under en CBCT-optagelse, og optagelsen derfor må tages om. Indbygget korrektion i udstyret kan imidlertid have en positiv indflydelse på billedkvalitet og præcision.

Bevægelses artefakter

Artefakt 

Artefakt betyder “kunstig dannelse”. Artefakt er et kunstigt produkt, noget som ikke findes i virkeligheden. Ordet bruges for eksempel om måleresultater som skyldes fejl ved apparatet, metodefejl eller lignende.

Hvis patienten bevæger hovedet under eksponeringen ved CBCT, kan der opstå bevægelses artefakter, som ofte forringer billedkvaliteten så meget, at optagelsen må tages om. 

Dermed fordobles den strålebelastning, patienten udsættes for.

Det er derfor væsentligt, at der i CBCT software er indarbejdet en korrektion for ufrivillige bevægelser i udstyrets algoritmer med henblik på at forbedre billedkvaliteten.

På Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, har forskere gennemført en undersøgelse med det formål at klarlægge betydningen af bevægelses artefakter og korrektion herfor på den diagnostiske præcision af CBCT-optagelser af kæberne.

Der blev anvendt et robothoved, der kunne simulere tre bevægelser: nik, siderotation og rystelse. CBCT blev foretaget med fem forskellige slags udstyr, hvoraf to havde indbygget bevægelseskorrektion.

Ved brug af udstyr uden bevægelseskorrektion sås især ved nikke- og rystebevægelser en høj andel af optagelser, som var ubrugelige på grund af artefakter (22-62 %). Denne andel var nedsat ved udstyr med indbygget korrektion (18-34 %).

Den diagnostiske sensitivitet var ligeledes stærkt nedsat ved nikke- og rystebevægelser på udstyr uden korrektion, mens sensitiviteten på udstyr med korrektion lå på niveau med kontrolværdier uden bevægelser.

Forfatterne konkluderer, at den diagnostiske præcision af CBCT blev signifikant forringet som følge af bevægelses artefakter, og at indbygget korrektion for disse bevægelser havde en positiv indflydelse på billedkvalitet og diagnostisk præcision.

(Spin-Neto R, Kruse C, Kirkevang L-L, Poulsen LH, Wenzel AImpact of motion artefact correction on diagnostic accuracy of CBCT for apical periodontitis assessment: an ex vivo pilot study. 2019. Abstract fra 22ND International Congress of DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY , Philadelphia, Pennsylvania, USA)

http://22ND International Congress of DENTO-MAXILLO-FACIAL RADIOLOGY

Alternative 3-D scanninger

 

MR scanning (MRI-billeddiagnostik)

Fordelen ved MRI (magnetic resonans imaging) er, at patienterne ikke udsættes for ioniserende stråling, og at MR-scanning giver bredere diagnostiske muligheder. Billeddannelse med magnetisk resonans (MR) anvendes inden for flere tandlæge relevante diagnostiske områder, og med øget opløsning i billederne spås metoden yderligere udbredelse. MR er røntgenmetoderne overlegen, hvad angår blødtvævsdiagnostik, men også hårdtvæv kan for nogle diagnostiske områder tolkes med en rigtighed svarende til CBCT’s. Foreløbigt er udstyret ikke færdigudviklet til brug på tandlæge klinikker, og en MR scanner kræver meget mere plads end en CBCT scanner. Verdens foreløbigt første og eneste MR-scanner til tandlægebrug ankom i 2022 til Århus Universitet. Efter fire års benhårdt arbejde er Aarhus Universitet etableret som verdens forskningscenter for ’dental-dedikeret’ MRI-billeddiagnostik.

Ultralyd (US)

Ny forskning viser, at intraorale ultralydsundersøgelser kan have et fremtidigt potentiale som supplerende diagnostisk metode hos tandlæger med forbedret billedkvalitet og specialtilpasset lydhoved for vanskeligt tilgængelige områder i mundhulen. Alle tre billeddannende undersøgelsesmetoder, beskrevet i denne artikel, kræver specielle kompetencer for at kunne anvende udstyret korrekt og tolke de resulterende billeder.

En ultralydsundersøgelse (US) er en ”real-time”, smertefri, ikke-invasiv diagnostisk metode, som benytter lydbølger frem for ioniserende stråling. US spiller en vigtig rolle i diagnostik af mange sygdomme i hoved- og halsområdet, som fx i lymfeknuder, spytkirtler, tyggemuskler, kæbeled og tunge.

Cephalometri

Cephalometri

Cephalo betyder hoved metri betyder måling.

Røntgen optagelsen til dette sker typisk i profil og med lav dosis (ultra low dose)

Anvendelse af cephalometri

Anvendes primært som værktøj til :

 • Tandregulering (ortodonti) : Diagnoser og behandlingsplanlægning
 • Bidhævning af slidte tandsæt
 • Behandlingsplan for store implantat behandlinger
 • Opmåling aldersforandringer over tid
 • Klassifikation af kranie
 • Evaluering af behandlingsresultater
 • Forudsigelser af forandringer relateret til vækst
 • Forudsigelser af forandringer relateret til kirurgiske indgreb
 • Forskning 
Cephalometri
Cephalometri billedanalyse

Cephalometri er en standardiseret og reproducibel metode til røntgen optagelse af kraniet, som kortlægger relationerne mellem underkæbe, overkæbe og resten af kraniet.

Optagelse i profil

Typisk anvendes optagelse i profil. Afhængig af interesse område kan hele kraniet eller udvalgte områder vælges. Da målepunkter er tydelige selv ved lav dosis af røntgen, anvendes typisk meget lav stråledosis (ultra low dose)

Cephalometri Tandlæge Jakob Kihl Lyngby
Cephalometri optagelse i tandlægeklinik på Ulrikkenborg Plads.. Patient står oprejst med fikser punkter ører og næseryg. ©Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

 

Vækst af kæber og ansigtsprofil hele livet

Tidligere har man anset kæber og ansigt for at være fuldt udvoksede, når en person ikke voksede mere i højden. Udviklingen af kæber og kranie er imidlertid en kompleks biologisk proces, som pågår kontinuerligt gennem hele livet.

Slid af tyggeflader gennem livet

I denne vækstproces indgår også slid af tænderne, som kæbeknogle og kæbeled tilpasser sig.

Cephalometri : Ansigtsprofil Øverst det slidte tandsæt, hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder. Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber. Nederste illustration : Genetablering af de oprindelige tyggeflader giver bidhævning (b). © Tandlæge Jakob Kihl Lyngby
Ansigtsprofiler :
Øverste illustration : Det slidte tandsæt, hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder.
Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber.
Nederste illustration : Genetablering af de oprindelige tyggeflader giver bidhævning (b).
© Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

Øverst det slidte tandsæt (1), hvor nedslidningen af kindtænderne har medført øget pres på fortænder, der som følge af det øgede tryk presses udad og dermed rager mere frem.
Midterste illustration : Muskelpres fra tunge og læber er medvirkende til fortændernes position. (a) viser bidhøjden.
Nederste illustration : Ved genetablering af de oprindelige tyggeflader af kindtænderne lettes pres på fortænderne, hvor ekstrem slitage nu vil mindskes, og oprindelige position kan genetableres. Ved genetablering af det bortslidte, foretages bidhævning (b).

Behandlingsplan for store implantat rekonstruktioner må derfor tage højde for, at der kan forekomme yderligere kæbe- og ansigtsvækst. 

Tanderuption hele livet

Kæbe og ansigt ændres hele livet. I en undersøgelse forklares det som en langsom kontinuerlig tanderuption (frembrud af tænder) igennem hele livet. (Thilander B. Dentoalveolar development in subjects with normal occlusion. A longitudinal study between the ages of 5 and 31 years. Eur J Orthod 2009;31:109-20)

(Se yderligere om tanderuption : /dannelsen-af-tand-gingiva-og-stoettevaev-hos-foster/),

Tanderuptionen aftager i hastighed gennem livet, men den har kunnet måles helt op til 60 årige. De kliniske effekter af denne fortsatte tanderuption kan man se, når implantatstøttede kroner efterhånden bliver kortere end nabotænderne. Implantater gror nemlig fast i knoglen, modsat tænder, der sidder i i et støttevæv.

(Se yderligere om tandens støttevæv : /normal-anatomi-af-tandens-stoettevaev/)

Forskel mellem mænd og kvinder

Cephalometri Mandlige og kvindelige aldersforandringer af kæber og ansigtsprofil
Cephalometri: Mandlige og kvindelige aldersforandringer af kæber og ansigtsprofil. Til venstre mænd. Til højre kvinder. (Pecora NG, Baccetti T, McNamara JA Jr. The aging craniofacial complex: a longitudinal cephalometric study from late adolescence to late adulthood. Am J Orthod Dentofac Orthop 2008;134:495-505)

Kvinder har i ovennævnte studie vist sig at have mere højde relatereret vækst af underkæben med mere bagudrettet rotation end mændene, hvor mændene til gengæld viste en mere fremadrettet vækst, hvilket giver en mere prominerende hage. 

Tilsvarende er fundet i anden undersøgelse ved sammenligning af cephalometri optagelse som 17 årig og som 61 årig (Garib D, Natsumeda GM, Massaro C, Miranda F, Naveda R, Janson G. Cephalometric changes during aging in subjects with normal occlusion. J Appl Oral Sci. 2021 Oct 11;29:e20210199. doi: 10.1590/1678-7757-2021-0199. PMID: 34644780; PMCID: PMC8523103.):

Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd og kvinder.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd og kvinder.
Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit mænd.
Cephalometri : Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit kvinder.
Sammenligning ansigtsprofil som 17 årig og 61 årig. Gennemsnit kvinder.

Reference : Garib D, Natsumeda GM, Massaro C, Miranda F, Naveda R, Janson G. Cephalometric changes during aging in subjects with normal occlusion. J Appl Oral Sci. 2021 Oct 11;29:e20210199. doi: 10.1590/1678-7757-2021-0199. PMID: 34644780; PMCID: PMC8523103.

Målepunkter ved cephalometri

Ved optagelse i profil kan der sættes let genkendelige målepunkter. Opmåling sker med AI baseret software og algoritmer, men opmålingerne kan også indtegnes manuelt.

Læs mere om AI opmålinger her :

AI cephalometrisk analyse

AI cephalometrisk 3-D analyse

Cephalometri
Cephalometri målepunkter i hårdt væv
 • S Sella : Midtpunktet i Sella Turcica “Den Trykiske Saddel”, hvor hypofysen befinder sig.
 • Nasion : Forreste punkt af grænsefladen (sutur) mellem pande- og næseknoglen.
 • Ba Basion : Forreste inderste kant af Foramen Magnum (latin: stort hul), hvorigennem rygmarven går ud fra kraniet.
 • Dybeste punkt af overkæbens kurvede forløb under næsen.
 • B Tilsvarende dybeste punkt af underkæbens kurve.
 • ANS Forreste spids af næse/ganeknoglen
 • PNS Bagerste spids af næse/ganeknoglen
 • Co Condylion : Øverste punkt af underkæbens condyl (kæbeled)
 • Ar Ved røntgen optagelsen fra siden overlapningen mellem underkæben og bunden af kraniet.
 • Pog Pogonion : Det forreste punkt af underkæben.
 • Me Menton : Det nederste punkt af underkæben.
 • Go Gonion : Midtpunktet af underkæbens kæbevinkel , hvor bagerste og underste del af underkæben er tangenter.
 • Gn Gnathion : Midtpunktet mellem Pogonion og Menton.
 • Po Porion : Midtpunkt på øverste del af den cirkulære fremtoning af øregangen.
 • Pr Prosthion : Knoglekam overkæbe.
 • Id Infradentale : Knoglekam underkæbe.
 • Or Orbitale : Underste kant af øjenåbning.
 • Bo Bolton´s punkt
 • Flere måle punkter kan opsættes til specielle formål, Enten manuelt eller ved hjælp af AI software.
Cephalometri målepunkter i blødt væv
Cephalometri målepunkter i blødt væv
Frankfurter plan (horisontal)
Frankfurter plan (horisontal)
Sella-Nasion plan
Sella-Nasion plan

Referencer :

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18929267/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19304760/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8523103/

3-D printede kroner og broer

3-D print

Den digitale hurtighed ved digital scanning og efterfølgende 3-D design og 3-D print har gjort 3-D print til et brugbart alternativ til de traditionelle metoder.

Digital design af krone
©Tandlæge Jakob Kihl Lyngby

 

Realtid

Der gives med det samme mulighed for at tilpasse krone i “realtid”, medens patienten sidder i tandlægestolen. Traditionelt foregår dette på øjemål og erfaring, hvor der ved vurdering af situationen tages beslutning om et “analogt” traditionelt aftryk, som med bud skal sendes til dental laboratorium. Dental laboratorium laver teknisk forarbejdning af det “analoge” aftryk, som støbes typisk ud i gips. Først herfra vil der kunne ske en vurdering.

Med digital scanning undervejs i behandlingen i tandlægestolen, kan slibning af tand forstørres og om nødvendigt korrigeres i “realtid”.

Bidfunktion

Bedømmelse af patientens korrekte sammenbid er ved fremstilling af kroner og broer vigtig, da funktion af bid typisk har ændret sig som følge af den ødelagte tand. Derfor er hensigten at genetablere det korrekte sammenbid og den oprindeligt korrekte korrelation med underkæbe, overkæbe og kæbeled.

Artikulator

Traditionelt med “analoge” aftryk skal aftryk efterfølgende støbes ud i gips og med en bidregistrering støbes ind i en artikulator, der simulerer et kæbeled.

Denne artikulator kan ved digital scanning med det samme virtuelt i “real tid” opsætte en relation mellem kæber og kæbeled.

Virtuel artikulator til planlægning af bidfunktion
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Den virtuelle artikulator har samme justerings muligheder som den traditionelle fysiske artikulator.

Hurtighed

Ses bort fra tiden brugt på planlægning, slibning af tand, scanning og design af krone eller bro, er fremstilling af en 3-D print krone eller bro hurtig.

Jo mere præcis printning, des længere tid. Typisk tager selve 3-D printet af en krone i 50μms nøjagtighed 45 minutter. Derefter skal printet afvaskes i 96% sprit (etanol) i 15 minutter. Efter tørblæsning og rensning lys- og varmebehandles emnet i 40 minutter. samlet lige under 2 timer.

3-D printer med printplade nedsænket i resin bad. Der fremstilles bideskinner.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Materiale

Der anvendes en resin (plast) der printes punktvis afhængig af valg helt ned til 50μms nøjagtighed.

3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby

Farve

Der kan vælges mellem forskellige farver, MEN kun éen farve. Dvs. den lagvise opbygning som ved påbrænding af keramik IKKE er mulig ved 3-D print.

Holdbarhed 

3-D print til tænder er en meget ny teknik, hvorfor der ikke er dokumenteret 50 års holdbarhed modsat MK med højædel metalkappe. Mere forklaring om MK her : /mk-pfm-zirconia-keramik-kroner/

Såvel scanner som selve 3-D printeren  er meget nøjagtige, måske endda i nogle tilfælde mere nøjagtige end traditionelle “analoge” metoder. Den sidste parameter til forbedring er materialet, der printes i, hvor der anvendes en resin.

Resin er under konstant udvikling og udskiftes løbende som følge af forbrug, hvorfor der løbende sker forbedringer. 

3-D printer med virtuel opsætningsforslag på printplade før påbegyndelse af 3-D printning.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D printer med færdigprintede kroner fæstede på printplade løftet op af resin bad.
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
Inspektion af 3D print
©Tandlæge Jakob Kihl
Lyngby
3-D print behandles med 96% alkohol (etanol) i speciel vaskemaskine.
©Tandlæge Jakob Kihl

COVID-19 / SARS CoV-2 sommer 2022

Realistisk er der lige nu en ”pause” med pandemi indtil efteråret, så der er derfor et vindue til at genoptage regelmæssige tandeftersyn i juli, august, september, hvorfor du opfordres til at bestille en tid til dette nu on-line på klinikkens webside:

jakobkihl.dk/booking/

Kurven over COVID-19 smittede i Danmark er steget en smule mellem uge 21 og uge 22 efter at have været i stejlt fald fra uge 16. Fra 51.003 nye påviste smittede danskere i uge 11, til 11.103 tilfælde i uge 16, til 7.071 tilfælde i uge 17, til 5.853 tilfælde i uge 18, til 4.787 tilfælde i uge 19, til 3.290 tilfælde i uge 21, til 3.805 tilfælde i uge 22. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (uge 23).

Den COVID-19 / SARS CoV-2 variant, der kan sprede sig nu, er den, der smitter mest effektivt på det brogede kludebagtæppe af immunitet, som den møder. På den baggrund er der høj sandsynlighed for, at smitten med SARS-CoV-2 vil stige som følge af fremvæksten af omikronvarianten BA.5. Både incidensen og positivprocenten er højest i aldersgrupperne 50-79 år, hvilket skal ses i lyset af, at de ældre aldersgrupper ikke har været smittet i så stor udstrækning under omikronbølgen som den øvrige befolkning.

Antallet af registrerede influenza-tilfælde fortsætter med at falde. Vi var lidt heldige, at sæsoninfluenza kom så sent i gang, før den for alvor fik godt fat.

Det er virkelig vigtigt at forstå, at COVID-19 / SARS CoV-2 ikke kun er en respiratorisk sygdom. Det er en multiorgansygdom. Der er med andre ord effekter ikke kun på luftvejene, men i hele kroppen, hvilket adskiller COVID-19 / SARS CoV-2 fra influenza.

Der er derfor på klinikken fortsat opretholdt et forhøjet beredskab mod smitterisiko, idet jeg dels fortsat behandler med FFP3 maske, og klinikområdet kontinuerligt rengøres med gulv vask indeholdende ActiChlor Plus® (effektiv mod alle vira, bakterier og sporer) og støvsugning med Aqua+® vandstøvsuger, hvor alle støvpartikler fanges i vandbeholder med Rodalon® (benzalkoniumchlorid). Dette for at sikre, at der ikke er berørte områder i venteværelset mv. med potentiel smitte risiko.

Hvis du har behov for:

 • Akut hjælp
 • Digital scanning med koordinatscanner
 • CBCT scanning (Cone Beam CT scanning)

-skriv venligst på mail tidsbestilling@jakobkihl.dk da der typisk skal afsættes extra tid.

12M VM i Helsinki

Den positive udvikling af COVID-19 pandemi har endelig åbnet op for afvikling af udsatte sportsarrangementer.

Da jeg er udtaget til VM i Helsinki, holder klinikken lukket fra d. 11. til 29. august 2021.

Vi deltager med den smukke 12 Meter, Jenetta:

Robbe & Berking Sterling Cup
2019, Flensburger Förde
12er, luftaufnahme
Jenetta (1939), den længste 3. regel, der nogensinde er bygget, blev relanceret på Robbe and Berking Classics-værftet i Flensburg i juni 2019.

Læs om Jenetta hér (åbner et nyt link!)

Booking til akut tider fra 30. august mulig via klinikkens webside:
Meget akutte opgaver henvises til TandlægeVagten, Oslo Plads, 2100 København Ø

Implantater

– som naturlige tænder

Et implantat er en god idé, hvis man mangler éen eller flere tænder.
Et implantat er en kunstig rod af titanium.
Titaniumroden placeres i kæbeknoglen ved en operation, fordi titanium har den evne at kunne gro fast til kæbeknoglen.
 
Behandling med implantat giver forbedrede muligheder for tanderstatninger.
Det er muligt at genopbygge et helt tandsæt, der ikke skal tages af, hos den helt tandløse patient, eller erstatte en tabt fortand, uden at slibe på nabotænderne.
 

Læs mere 

MK, PFM, Zirconia, Keramik -Kroner

Metalkeramik, også kaldet påbrændingskroner, PFM eller MK, i det følgende benævnt MK, har i vidt omfang vundet indpas som tandkrone og tandbro restaureringer. MK adskiller sig fra keramik kroner kun i keramik (Zirconia m.fl.) at have en underliggende metal kappe som forstærkning. Påbrændingen af keramik til metal har været anvendt af tandlæger siden starten af dette århundrede, og tandlægers store anvendelse af metoden har medført en stor udvikling, både mht. udformning med større og mindre områder udført i keramik, samt de materialer, der anvendes til metalkeramik. En ny konkurrent til tandfarvede kroner har siden 2019 været 3-D print, men 3-D print beskrives særskilt: https://www.jakobkihl.dk/3-d-printede-kroner-og-broer/ 3-D print printes i resin (plast) og er derfor ikke fremstillet i keramik.

Udvikling af metalkeramik

Oftest har udviklingen alene skyldtes konkurrende fabrikater, hvor undersøgelser omkring produkterne er udført efter introduktionen eller kun i begrænset omfang gennemført.

Stoler tandlæger selv på metalkeramik ?

I en undersøgelse blandt amerikanske tandlæger (8angav 70% af disse, at de i 70-100% tilfælde brugte metalkeramik tand-kroner til restaurering af kindtænder, når en krone blev nødvendig. Kun 13% brugte almindelig guld i 60% af behandlingerne eller mere.

Tyggeflader i keramik

75% anvender næsten altid keramik, medens 3% aldrig anvender keramik på tyggeflader af kindtænder. Cirka 75% af tandlægerne havde gennem de sidste 5 år oplevet keramik fejl i mindre end 2% af patient behandlingerne med keramik, mens de sidste 25% af tandlægerne havde haft det i op til 10% af behandlingerne gennem de sidste 5 år. Som sidste spørgsmål i undersøgelsen blev tandlægerne spurgt, hvis tandlægen selv skulle have lavet en tilsvarende krone i en kindtand, hvilket materiale de foretrak til sig selv. 75% af tandlægerne foretrak en guldkrone, hvis de selv skulle have en krone. Dette understreger, at ses der bort fra udseende, er guld fortsat de andre materialer overlegen, og anvendelse af keramik på tyggeflader ikke er uden problemer.

Zirconia fuld keramik tandkroner

Nyere undersøgelser med zirconia keramik kroner understøtter ovenstående frakturproblemer med tyggeflader i keramik (81 I en undersøgelse fra Sverige i 2012 (82) angives at kindtænder i undersøgelsen behandlet med zirconia keramik kroner indenfor 5 år medførte :

 • udtrækning af tand 3%
 • tab af fæste 7%
 • rodbehandling 4%
 • fraktur af keramik 6,3%
 • omlavning 9%

Keramik kroner med zirconia har med rette fået øgenavnet “granit kroner”. Se hvorfor: her Anvendelsen af keramik til tand-kroner er ikke altid problemfri.

Gennemgang af principperne i metalkeramik / MK

MK kroner er en gennemprøvet kronetype, som korrekt anvendt i de rigtige materialer, ikke giver ovenstående problemer. Argumentet for anvendelse af fuld keramik tandkroner fx i zirconia skulle være kosmetiske. Imidlertid kan korrekt udført MK krone ikke skelnes fra den naturlige tand.

MK krone til fortand
©Tandlæge Jakob kihl
Lyngby

I det følgende nedenfor foretages derfor en gennemgang af principperne i metalkeramik. Herunder vil der også være en kort oversigt over indholdet i metal legeringer og keramik, idet det er et alment problem for den praktiserende tandlæge, at der kun er en lille indsigt i de materialer, som der dag efter dag fyldes i munden på patienter.

Jakob Kihl: Metal keramik | Odontologisk Boghandels Forlag | København | EAN/ ISBN-13: 9788774939719

Metal keramik | MK | Porcelain-Fused-to-Metal | PFM | VMK | Porcelæn påbrændings krone Abstract 2012 af den oprindelige lærebog tidligere anvendt ved undervisningen af 8. – 10. semester ved Tandlægeskolen i København. Original kan rekvireres ved henvendelse til Det Kongelige Bibliotek | KUBIS

Klik for mere viden om :

 1. Bindingen mellem metal og keramik
 2. Legeringer anvendt til metalkeramik
 3. Keramik anvendt til metalkeramik
 4. Farveændring af MK keramik ved brænding
 5. Farvebegrebet anvendt i tandlægepraksis
 6. Nye metoder til farvevalg til keramik
 7. Referencer75

Vi bruger cookies

Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem.

Du kan læse denne politik hvis du vil forstå:
 1. hvad cookies er,
 2. hvordan vi bruger dem,
 3. hvilke typer cookies vi bruger,
 4. de oplysninger vi indsamler ved hjælp af cookies, hvordan disse oplysninger bruges, og
 5. hvordan man kontrollerer cookie-præferencer.
For yderligere information om, hvordan vi bruger, opbevarer og holder dine personlige data sikre, se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger.
Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra Cookie-erklæringen på denne webside.
Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personlige data i vores privatlivspolitik.
Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.jakobkihl.dk

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små oplysninger. Cookies gemmes på din enhed, når webstedet indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få webstedet til at fungere korrekt, gøre webstedet mere sikkert, give bedre brugeroplevelse og de sender informationer til din browser, så den kan forstå, hvordan webstedet fungerer og på baggrund af dette analysere, hvad der fungerer og hvor det muligvis skal forbedres.

Hvordan bruger vi -og de andre, disse cookies?

Som alle andre online tjenester bruger vores websted også cookies. Vi bruger både førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Cookies fra første part (os selv) er for det meste nødvendige for, at webstedet fungerer på den rigtige måde. De indsamler ikke nogen af ​​dine personligt identificerbare data. De tredjepartscookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted og hvordan vi bedst holder vores tjenester sikre. Vi leverer ikke reklamer, men gjorde vi det er det igennem disse cookies at Google kan genkende dig.
Det er via tredjepartscookies at Google (-og de andre søgemaskiner) kan finde på at vise dig andre sider, der ligner og har nogenlunde samme indhold som vores.
Alt i alt giver cookies dig en langt bedre og forbedret brugeroplevelse -og nogle gange hjælp til at fremskynde dine fremtidige interaktioner på World Wide Web (www. )

Hvilken type cookies bruger vi?

 

De Essentielle: Nogle cookies er vigtige for, at du kan opleve den fulde funktionalitet på et websted. De giver os også mulighed for at opretholde brugersessioner og forhindre eventuelle sikkerhedstrusler. De indsamler eller gemmer ingen personlige oplysninger. Disse cookies giver dig f.eks. mulighed for at læse vores webside, på den skærm netop du bruger, på netop den browser du vælger. Uden denne type cookies, ville tekst og billeder sikkert ikke passe til din skærm.
computer Statistik: Disse cookies gemmer informationer som antallet af besøgende på webstedet, antallet af unikke besøgende, hvilke sider på webstedet der er besøgt, kilden til besøget osv.
Disse data hjælper os med at forstå og analysere, hvor godt webstedet fungerer og hvor det skal forbedres.
Marketing: Disse cookies vil blive brugt til at personalisere de annoncer, vi viser dig, så de bliver mere meningsfulde for dig. Disse cookies hjælper os også med at holde styr på effektiviteten af ​​disse annoncekampagner. Oplysninger, der er gemt i disse cookies, kan også bruges af tredjepart-annonce udbydere til at vise dig annoncer på andre websteder i browserens hovedskærm (dit søgefelt).
Funktionelle: Dette er cookies, der hjælper visse ikke-væsentlige funktioner på vores websted. Disse funktioner inkluderer indlejring af indhold som videoer eller deling af indhold på webstedet på stort set alle sociale medieplatforme. De er således ikke direkte vigtige for at websiden fungerer, men de hjælper dig, så din brug af websiden bliver lettere og hurtigere.
Præferencer: Disse cookies hjælper os med at gemme dine indstillinger og browser præferencer som sprogindstillinger, så du får en bedre og langt mere effektiv oplevelse ved fremtidige besøg på webstedet.
  

Nedenstående liste viser de cookies der benyttes på dette website.

CookieBeskrivelse
_pinterest_cmBliver brugt af Pinterest. Den sender oplysninger om deres brugere, om det materiale deres bruger vælger at dele, om ophavsret og fra hvilket domæne brugerens oplysning er hentet fra. Læs mere på pinterest: https://policy.pinterest.com/
cookielawinfo-checkbox-necessaryID af cookie bruger indstillinger (No=Vis kun nødvendige cookies, Yes=Cookie accept)
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryGemmer cookie bruger accept eller afvisninger
PHPSESSIDCookie genereret af applikationer baseret på PHP-sproget. Dette er en generel brugeridentifikator, der bruges til at vedligeholde brugersessionvariablerne. Det er normalt et tilfældigt genereret nummer, hvordan det bruges kan være specifikt for webstedet, men et godt eksempel er at opretholde en logget ind-status for en bruger mellem sider. Denne cookie er MEGET nødvendig, uden denne, kan en browser ikke oversætte et websted.
viewed_cookie_policyFortæller om Cookie policy er læst
wfwaf-authcookie-6609....Denne cookie giver vores firewall mulighed for at registrere indloggede brugere og give dem øget adgang. Det giver også vores firewall mulighed for at registrere ikke-loggede brugere og begrænse deres adgang til sikre områder. Cookien lader firewall'en vide, hvilket adgangsniveau en besøgende har for at hjælpe firewall med at tage smarte beslutninger om, hvem de skal tillade, hvem der skal begrænses og hvem de skal blokere.
wp_google_apps_loginHvis du kan se denne cookie i din browser oversigt, så kan du logge ind på siden. Hvis du ikke kan se den betyder det at du ikke har fået en nøgle til hoveddøren 😉
wp_sec_6f1d67d68afcc0a85dSikkerheds cookie der beskytter os imod hacking, spyware og worms
WP_test_cookieEn cookie der tester de andre cookies
wp-settings-1Funktionel cookie, benyttes af websitet

Hvordan kan man kontrollere cookie-præferencer?

 

Hvis du beslutter dig for at ændre dine præferencer senere gennem din browsing-session, kan du klikke på fanen “Privatlivs- & cookiepolitik” på din skærm, under indstillinger (-i bunden af vores webside).
Dette viser meddelelsen om samtykke igen, så du kan ændre dine præferencer eller trække dit samtykke helt tilbage.
Derudover giver forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder.
Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere / slette cookies. For at finde ud af mere om, hvordan man administrerer og sletter cookies kan du læse mere under dokumentationen i din browser eller på wikipedia.org eller på www.allaboutcookies.org

Acta Odontologica Scandinavia

Acta Odontologica Scandinavia,

Sigvard Palmqvist, Associate Professor, odont. dr.

Björn Söderfeldt, Professor, phD et dr. Med. Sc.

Merete Vigild, Associate Professor, dr. et lic. odont.

Jakob Kihl, Dentist, Dental Surgeon

Introduktion til Dental metal keramik

© COPYRIGHT 1988, Odontologisk Boghandels Forlag, København

Forfatter: Tandlæge Jakob Kihl

Det Kongelige Bibliotek REX (KUB4-2013-1924)

 

Forfatter, Tandlæge Jakob Kihl: Introduktion til dental metal keramik | Odontologisk Boghandels Forlag | København |EAN/ ISBN-13: 9788774939719

Metal keramik | MK | Porcelain-Fused-to-Metal | PFM | VMK | Porcelæn påbrændings kroner.

2021 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk