Skip to content

Translate with Google:

Måned: januar 2024

Tandimplantater – Guided Implant

Tandimplantater – Guided Implant

Metoder og risici

Traditionel metode

Astra Implant System
ASTRA Dentsply Sirona Tech Implant System

Der er naturligvis altid fordele og ulemper ved tandimplantater. Fordelene taler for sig selv, men det er en omstændig proces, der kræver tid, og typisk tager det op til 6 måneder for implantatet og kæbeknoglen at vokse sammen. Denne sammenvoksning kaldes osseointegration. Læs mere >her<

Med traditionel metode indsættes implantat ved en operation, hvor hele området frilægges. Derefter sys området sammen, og der afventes opheling af implantat typisk ½ år, førend aftryk til abutment og krone tages og fremstilles. Helingsprocessen påvirkes imidlertid negativt af tobak, dårlig mundhygiejne, ukontrolleret diabetes, stråle-/ kemo-/ steroid- terapi, hvorfor behandling med implantat frarådes i disse tilfælde.

Indsættelse af tandimplantater foretages som en kirurgisk operation, og en kirurgisk operation vil altid være forbundet med en række generelle risici. Disse generelle risici omfatter infektion, mulige skader på nervevæv og kraftig blødning under eller efter operativt indgreb.

Med digital 3D scanning af tandsæt og kæber kan sandsynlighed for risici nedsættes.
DentsPly Sirona ASTRA Implant Azento System
DentsPly Sirona ASTRA Implant Azento System
Med digital 3D scanning af tandsæt og kæber kan planlægning visualiseres virtuelt i 3D og reducere omfang af operation.

Implantat, abutment og temporær krone bliver special fremstillet efter den foretagne 3Dscanning med 3Shape scanner og 3D CBCT.

Princippet giver mulighed for kort efter operation at indsætte midlertidig krone (3D printet krone), således at der ikke er en “tom plads” i tandrækken. Efter ½ år fremstilles permanent krone (MK krone). 

Princippet med minimal operation har altså den fordel, at indgrebet er minimeret. Opheling af tandkød og indheling af implantat er derfor fremskyndet, men der skal fortsat udvises forsigtighed og respekt om det krævende miljø, som mundhulen altid vil være, lige gyldigt hvor godt forberedt implantatet indsættes. Derfor anbefales lige efter operation med indsættelse af implantat, at der indsættes healing abutment (se nedenfor), som er designet specifikt efter den aktuelle scanning af tandkød i området.

Arbejdsgang med Azento Guided Implant System (DentsPly Sirona ASTRA Implant)

Guided Implant

Den ovennævnte metode kaldes Guided Implant, og jeg bruger Azento systemet med de gennemprøvede implantater fra DentsPly Sirona ASTRA Implant System. Jeg har brugt ASTRAs implantater siden 1992.

Kæbeknogle (de indre konturer) 3Dscannes med CBCT scanner, og tandsæt (de ydre konturer) scannes med digital 3D scanner. Begge dele sker i klinik på Ulrikkenborg Plads. Sammensættes (stitching (1)) de to 3D scanningstyper i 3D, kan den helt nøjagtige position af implantat vælges.

Placering af implantat planlægges virtuelt med visuel visning  i 3D. ©Tandlæge Jakob Kihl

Med Implant Planner 3D software kan operation visualiseres og planlægges, og implantat, abutment og temporær krone special fremstilles custom made. Metoden er præcis og reducerer omfanget af kirurgi.

Planlægning i 3D på baggrund af CBCT og digital scanning. Her visualiseres implantatet med healing abutment. ©Tandlæge Jakob Kihl

Abutment

Healing og permanent

Abutment kaldes forbindelses delen mellem selve implantatet og tandkronen. Abutment fastsættes på implantat med en skrue.

Abutment systemet anvendt i forbindelse med Azento Guided Implant/ASTRA Implant System er navngivet Atlantis.

Udformning mod tandkød er med Azento Guided Implant custom made. Dvs. at abutment er special fremstillet efter 3D scanning. Hermed fremstilles abutment nøjagtigt efter tandkødets overflade det pågældende sted, hvor implantat planlægges indsat.

Viser situationen under indsættelse af implantat, at det ville være klogt at afvente en ophelingsperiode, indsættes hygiejnisk ophelings abutment – healing abutment (se foto ovenfor). Er vurderingen, at der kan indsættes permanent abutment + krone, indsættes i stedet dette. En af mange fordele ved Azento Guided Implant er, at vælges en ophelingsperiode med healing med healing abutment er udformning mod tandkød nøjagtig ens med det permanente abutment, hvorved der opnås en harmonisk opheling af tandkødet, og udformning af tandkød efter opheling passer nøjagtig til det permante abutments facon, der mod tandkødet er identisk med healing abutment.

ASTRA Azento guided implant. Illustration viser udformning af healing abutment (venstre) og udformning af permanent abutment + krone (højre). Tandlæe Jakob Kihl
ASTRA Azento guided implant. Illustration viser udformning af healing abutment (venstre) og udformning af permanent abutment + krone (højre).
ASTRA Azento guided implant. Illustration viser udformning af healing abutment (venstre) og udformning af permanent abutment + krone (højre). Tandlæge Jakob Kihl
ASTRA Azento guided implant. Illustration viser de forskellige abutments. Healing abutment til venstre, permanent abutment i midten, permanent abutment med krone til højre.
ASTRA Atlantis permanent (gold-shaded titanium) Abutment. Abutment er special fræset fra en blok med titanium (Ti 6Al-4V) ud fra opmålingen i 3D. Tandlæge Jakob Kihl
Permanent abutment ASTRA Atlantis (gold-shaded titanium).
Abutment er special fræset fra en blok med titanium (Ti 6Al-4V) ud fra opmålingen i 3D.
Skrue fastgør abutment i implantat, hvorefter krone sættes på.
ASTRA Atlantis abutment angulated screw. Typisk ved fortænder vil et skruehul til abutment være synligt, hvorfor Atlantis abutment har udviklet et vinklet skrue system, således at skruehul kan skjules på bagsiden af kronen. Tandlæge Jakob Kihl
ASTRA Atlantis abutment angulated screw.
Typisk ved fortænder vil et skruehul til abutment være synligt, da skruens akse er i retning mod forsiden af kronen.  Derfor har ASTRA Atlantis abutment udviklet et vinklet skrue system, således at skruehul kan skjules på bagsiden af kronen.

Referencer

Den publicerede litteratur understøtter brugen af ​​Guided Implant til en forudsigelig og kontrolleret implantat kirurgi metode.

 • Højere nøjagtighed sammenlignet med frihåndskirurgi (3–8)
 • Sikker og forudsigelig operation kan anvendes alle steder i munden (2,4,12,18–28)
 • Minimalt invasiv behandling er mulig (16,34,36)
 • Reduceret tid i tandlægestolen kan opnås (37)
 • Opretholdt patienttilfredshed ved årlige opfølgninger (38,39)
 1. Egbert N, Cagna DR, Ahuja S, Wicks RA. Accuracy and reliability of stitched cone-beam computed tomography images. Imaging Sci Dent. 2015 Mar;45(1):41-7 Abstract in Pubmed 
 2. Stokbro K, Aagaard E, Torkov P, Bell RB, Thygesen T.
  Virtual planning in orthognathic surgery. Int J Oral Maxillofac
  Surg 2014;43(8):957-65. Abstract in PubMed
  3. Vercruyssen M, Cox C, Coucke W, et al. A randomized
  clinical trial comparing guided implant surgery (bone- or
  mucosa-supported) with mental navigation or the use of
  a pilot-drill template. J Clin Periodontol 2014;41(7):717-23.
  Abstract in PubMed
  4. Vercruyssen M, Coucke W, Naert I, et al. Depth and lateral
  deviations in guided implant surgery: An rct comparing
  guided surgery with mental navigation or the use of a pilotdrill template. Clin Oral Implants Res 2015;26(11):1315-20.
  Abstract in PubMed
  5. Shen P, Zhao J, Fan L, et al. Accuracy evaluation of
  computer-designed surgical guide template in oral
  implantology. J Craniomaxillofac Surg 2015;43(10):2189-94.
  Abstract in PubMed
  6. Arisan V, Karabuda CZ, Mumcu E, Ozdemir T.
  Implant positioning errors in freehand and computer-aided
  placement methods: A single-blind clinical comparative
  study. Int J Oral Maxillofac Implants 2013;28(1):190-204.
  Abstract in PubMed
  7. Park C, Raigrodski AJ, Rosen J, Spiekerman C,
  London RM. Accuracy of implant placement using precision
  surgical guides with varying occlusogingival heights:
  An in vitro study. J Prosthet Dent 2009;101(6):372-81.
  Abstract in PubMed
  8. Lin YK, Yau HT, Wang IC, Zheng C, Chung KH. A novel
  dental implant guided surgery based on integration of
  surgical template and augmented reality. Clin Implant Dent
  Relat Res 2015;17(3):543-53. Abstract in PubMed
  9. Edelmann AR, Hosseini B, Byrd WC, et al. Exploring
  effectiveness of computer-aided planning in implant
  positioning for a single immediate implant placement.
  J Oral Implantol 2016;42(3):233-9. Abstract in PubMed
  10. D’Haese J, De Bruyn H. Effect of smoking habits on
  accuracy of implant placement using mucosally supported
  stereolithographic surgical guides. Clin Implant Dent Relat
  Res 2013;15(3):402-11. Abstract in PubMed
  11. Cassetta M, Giansanti M, Di Mambro A, Stefanelli LV.
  Accuracy of positioning of implants inserted using a
  mucosa-supported stereolithographic surgical guide in
  the edentulous maxilla and mandible. Int J Oral Maxillofac
  Implants 2014;29(5):1071-8. Abstract in PubMed
  12. Cassetta M, Di Mambro A, Giansanti M, Stefanelli LV,
  Cavallini C. The intrinsic error of a stereolithographic surgical
  template in implant guided surgery. Int J Oral Maxillofac
  Surg 2013;42(2):264-75. Abstract in PubMed
  13. Arisan V, Karabuda ZC, Ozdemir T. Accuracy of two
  stereolithographic guide systems for computer-aided
  implant placement: A computed tomography-based
  clinical comparative study. J Periodontol 2010;81(1):43-51.
  Abstract in PubMed
  14. Testori T, Robiony M, Parenti A, et al. Evaluation of
  accuracy and precision of a new guided surgery system:
  A multicenter clinical study. Int J Periodontics Restorative
  Dent 2014;34(suppl):s59-s69. Abstract in PubMed
  15. Cassetta M, Di Mambro A, Giansanti M, Stefanelli LV,
  Barbato E. Is it possible to improve the accuracy of implants
  inserted with a stereolithographic surgical guide by reducing
  the tolerance between mechanical components? Int J Oral
  Maxillofac Surg 2013;42(7):887-90. Abstract in PubMed
  16. Cassetta M, Di Mambro A, Di Giorgio G, Stefanelli LV,
  Barbato E. The influence of the tolerance between
  mechanical components on the accuracy of implants
  inserted with a stereolithographic surgical guide:
  A retrospective clinical study. Clin Implant Dent Relat Res
  2015;17(3):580-8. Abstract in PubMed
  17. Koop R, Vercruyssen M, Vermeulen K, Quirynen M.
  Tolerance within the sleeve inserts of different surgical
  guides for guided implant surgery. Clin Oral Implants Res
  2013;24(6):630-4. Abstract in PubMed
  18. Schneider D, Schober F, Grohmann P, Hammerle CH,
  Jung RE. In-vitro evaluation of the tolerance of surgical
  instruments in templates for computer-assisted guided
  implantology produced by 3-d printing. Clin Oral Implants
  Res 2015;26(3):320-5. Abstract in PubMed
  19. D’haese J, Van De Velde T, Elaut L, De Bruyn H.
  A prospective study on the accuracy of mucosally supported
  stereolithographic surgical guides in fully edentulous
  maxillae. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14(2):293-303.
  Abstract in PubMed
  20. Van Assche N, Quirynen M. Tolerance within a
  surgical guide. Clin Oral Implants Res 2010;21(4):455-58.
  Abstract in PubMed
  21. Al-Harbi SA, Sun AY. Implant placement accuracy
  when using stereolithographic template as a surgical
  guide: Preliminary results. Implant Dent 2009;18(1):46-56.
  Abstract in PubMed
  22. Arisan V, Karabuda ZC, Piskin B, Ozdemir T. Conventional
  multi-slice computed tomography (ct) and cone-beam
  ct (cbct) for computer-aided implant placement. Part
  ii: Reliability of mucosa-supported stereolithographic
  guides. Clin Implant Dent Relat Res 2013;15(6):907-17.
  Abstract in PubMed
  23. Cassetta M, Stefanelli LV, Giansanti M, Di Mambro A,
  Calasso S. Accuracy of a computer-aided implant
  surgical technique. Int J Periodontics Restorative Dent
  2013;33(3):317-25. Abstract in PubMed
  24. Cassetta M, Giansanti M, Di Mambro A, Calasso S,
  Barbato E. Accuracy of two stereolithographic surgical
  templates: A retrospective study. Clin Implant Dent Relat Res
  2013;15(3):448-59. Abstract in PubMed
  25. Cassetta M, Di Mambro A, Giansanti M, Stefanelli LV,
  Barbato E. How does an error in positioning the template
  affect the accuracy of implants inserted using a single fixed
  mucosa-supported stereolithographic surgical guide? Int J
  Oral Maxillofac Surg 2014;43(1):85-92. Abstract in PubMed
  26. Stubinger S, Buitrago-Tellez C, Cantelmi G.
  Deviations between placed and planned implant
  positions: An accuracy pilot study of skeletally supported
  stereolithographic surgical templates. Clin Implant Dent
  Relat Res 2014;16(4):540-51. Abstract in PubMed
  27. Valente F, Schiroli G, Sbrenna A. Accuracy of computeraided oral implant surgery: A clinical and radiographic
  study. Int J Oral Maxillofac Implants 2009;24(2):234-42.
  Abstract in PubMed
  28. Van de Wiele G, Teughels W, Vercruyssen M, et al.
  The accuracy of guided surgery via mucosa-supported
  stereolithographic surgical templates in the hands of
  surgeons with little experience. Clin Oral Implants Res
  2014;E-pub Oct 16, doi:10.1111/clr.12494. Abstract in PubMed
  29. Vercruyssen M, Cox C, Naert I, et al. Accuracy and
  patient-centered outcome variables in guided implant
  surgery: A rct comparing immediate with delayed
  loading. Clin Oral Implants Res 2016;27(4):427-32.
  Abstract in PubMed
  30. Kang SH, Lee JW, Lim SH, Kim YH, Kim MK. Verification
  of the usability of a navigation method in dental implant
  surgery: In vitro comparison with the stereolithographic
  surgical guide template method. J Craniomaxillofac Surg
  2014;42(7):1530-5. Abstract in PubMed
  31. Ruppin J, Popovic A, Strauss M, et al. Evaluation of
  the accuracy of three different computer-aided surgery
  systems in dental implantology: Optical tracking vs.
  Stereolithographic splint systems. Clin Oral Implants Res
  2008;19(7):709-16. Abstract in PubMed
  32. Sarment DP, Sukovic P, Clinthorne N. Accuracy of implant
  placement with a stereolithographic surgical guide. Int J Oral
  Maxillofac Implants 2003;18(4):571-7. Abstract in PubMed
  33. Somogyi-Ganss E, Holmes HI, Jokstad A. Accuracy of
  a novel prototype dynamic computer-assisted surgery
  system. Clin Oral Implants Res 2015;26(8):882-90.
  Abstract in PubMed
  34. Abboud M, Wahl G, Guirado JL, Orentlicher G.
  Application and success of two stereolithographic surgical
  guide systems for implant placement with immediate
  loading. Int J Oral Maxillofac Implants 2012;27(3):634-43.
  Abstract in PubMed
  35. Aboul-Hosn Centenero S, Hernandez-Alfaro F.
  3d planning in orthognathic surgery: Cad/cam surgical
  splints and prediction of the soft and hard tissues results
  – our experience in 16 cases. J Craniomaxillofac Surg
  2012;40(2):162-8. Abstract in PubMed
  36. Arisan V, Bolukbasi N, Oksuz L. Computer-assisted
  flapless implant placement reduces the incidence of surgeryrelated bacteremia. Clin Oral Investig 2013;17(9):1985-93.
  Abstract in PubMed
  37. Arisan V, Karabuda CZ, Özdemir T. Implant surgery
  using bone- and mucosa-supported stereolithographic
  guides in totally edentulous jaws: Surgical and postoperative outcomes of computer-aided vs. Standard
  techniques. Clin Oral Implants Res 2010;21(9):980-88.
  Abstract in PubMed
  38. Van de Velde T, Sennerby L, De Bruyn H. The clinical and
  radiographic outcome of implants placed in the posterior
  maxilla with a guided flapless approach and immediately
  restored with a provisional rehabilitation: A randomized
  clinical trial. Clin Oral Implants Res 2010;21(11):1223-33.
  Abstract in PubMed
  39. Vercruyssen M, van de Wiele G, Teughels W, et al.
  Implant- and patient-centred outcomes of guided surgery,
  a 1-year follow-up: An rct comparing guided surgery
  with conventional implant placement. J Clin Periodontol
  2014;41(12):1154-60. Abstract in PubMed

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk