Skip to content

Translate with Google:

Som patient på klinikken

Jeg vil efter endt behandling være helt sikker på, at jeg har gjort mit bedste!

Det vil sige, at der er valgt at anvende materialer og metoder, som der er gennemprøvede og har videnskabelig dokumentation. Vælger man det rigtige materiale af god kvalitet og sikrer en optimal anvendelse og bearbejdelse, vil man få et slutresultat med lang holdbarhed, til gavn for dig.

Alle behandlinger sker efter princippet: primum nil nocere

Den hippokratiske læresætning »Primo nil nocere« (først og fremmest ikke gøre skade). Det har altid været god latin at anvende lægemidler med omhu, evidensbaserede materialer og metoder med mindst risiko for derved at minimere komplikationer og sidevirkninger.

Der skal være en vægtig grund til at tro, at en behandling er gavnlig, og der skal ligge sikker dokumentation for, at behandlingen virker.

Derfor stilles der krav til dig som patient

Der gøres store anstrengelser for at overholde vores aftaler og tidsplan.

Du bedes derfor vise hensyn overfor de andre patienter og møde til den aftalte tid.

Klinikken hjælper dig til at huske din aftale via SMS, hvis du oplyser dit mobilnr. Du kan også modtage en reminder via E-mail.

Vi afstemmer vores forventninger med det samme, så du får et behandlingsoverslag før behandlingen
og du afregner med Dankort, MobilePay, Apple Pay, MasterCard – alle muligheder på smatphone på behandlingsdagen. Dette er administrativt nemmest for alle.
Akutte problemer løses bedst fra morgenstunden. Klinikken er nemlig åben fra kl. 7:00
Kontakt klinikken hurtigst muligt, så du kan få hjælp med det samme.

Tænder og økonomi

Økonomi er også en vigtig faktor. Vi vil gøre vores bedste for at din behandling bliver den bedste økonomiske for dig.

Det er ikke altid den billigste løsning, der er den bedste, selvom det omvendte også kan være tilfældet.

Der er ingen grund til at løbe en unødig risiko med metoder eller produkter, der kun har ringe eller ingen dokumentation.

De fleste af tandklinikkens priser er bestemt af Særlov om tandlægehjælp. ; se nærmere under Tandlægepriser.

Der er derfor for det meste således ingen forskel fra vores til andre klinikkers priser. Denne prisliste reguleres to gange årligt.

Mht. kroner, broer, proteser o. lign. anvises du ofte to muligheder: En optimal og en prisbillig. Det er misvisende blot at have fokus på pris uden også at bedømme materialer, metode og funktionalitet. Hvor jeg hellere vil bruge tid til at vejlede dig ordentligt, så du kan træffe dine beslutninger på det rette grundlag.

Tænder og garanti

Hvis en behandling hele tiden skal laves om, fordi der er anvendt for billige materialer, er det ikke længere en billig løsning. Jeg har ganske vist kun 30 års erfaring, men jeg er sikker på de materialer og metoder, der er anvendt til kronen virker. Det kan med andre ord betale sig, at lave tingene rigtigt første gang, i stedet for at fx en krone med jævne mellemrum skal laves om. Til sidst vil tanden gå tabt som følge af mange omlavninger.

Tænder og miljø

Behandling og håndtering af instrumenter sker efter anerkendte standarder og med størst mulig hensyn til miljøet.

Både arbejdsmiljø og hensynet til den omgivende natur tages i betragtning på klinikken! 

Klinikken blev således kort efter starten i 2000 digitaliseret, hvorefter bl.a. dampe fra fremkaldervæsker og blyfolier til røntgen kunne elimineres, papirforbrug og tryksager reduceres m.m. Belysning blev også ændret fra lysstofrør til LED lamper i 2008, der kun bruger 1 W. Selvom belysningsmængden i behandlingsrum er øget for at sikre korrekt farvevalg (kunstigt dagslys ; se nærmere under Farvevalg), er der således sket en reduktion på 40% i strømforbrug.

Miljø er ikke kun hensyn til den omgivende natur, men også til dig som patient, idet der er lagt vægt på, at de kemikalier, som der fx bruges ved plastfyldninger, ikke giver risiko for allergi eller andre gener, hvorfor fx bindingsvæsker (bonding) til plast er vandbaserede, og ikke som normalt sprit eller acetonebaserede. Miljø er også et lugt og støjsvagt indendørsmiljø, hvor skarpe tandlægelugte og lyde er fjernet. Miljø er også at klinikken ligger omgivet af grønne arealer, hvor vi uden gadestøj og partikelforurening kan åbne vores vinduer og få frisk luft.

Jeg vil gerne se dig igen!

En kliniks værdi står i et ret direkte forhold til patientens lyst til at blive behandlet. Og multipliceres mange gange af patientens lyst til at blive behandlet igen. Men alle render kun efter nye “kunder”. Når man kaprer en, siger man “Tak for tilliden” , vender hende ryggen og prøver at gøre sig lækker for nogle andre!

Men det tager tid at lære dig at kende og forstå dine behov og ønsker.

Min ambition er en langsigtet vedligeholdelse med det mål, at du skal beholde dine tænder livslangt. Derfor bruges tiden på klinikkens “brugte kunder” i stedet for at jagte nye.

Jeg håber, at klinikken har din interesse, og jeg glæder mig til at lære dig at kende. Der er ikke to patienter eller to tænder i samme mund, der er ens, men jeg vil gøre det bedste for at lære dig at kende og genkende dig og give dig de bedste muligheder.

Da der ofte er meget langt mellem teoretisk fordybelse indenfor et enkelt område og rutine i praktisk holdbart håndværk, har jeg tidligere både arbejdet fuldtids som tandlæge i privat tandlægeklinik i Lyngby og som deltidsansat tandlæge på Tandlægeskolen. Siden 1. juni 2000 startede jeg som ejer af denne traditionsbundne tandklinik i Lyngby, og jeg har løbende moderniseret tandklinikken.

Jeg blev færdiguddannet som tandlæge i 1988 og har i mange år intensivt udbygget min viden. Indenfor keramik til kroner og broer bl.a. ved min undervisning på Tandlægeskolen, hvor jeg udgav en lærebog om keramik til kroner og broer. Det er også blevet til flere artikler, nationalt og internationalt ; bl.a. om farvevalg til keramik og plast. Læs fx denne artikel om farvevalg til tænder.

Jeg har også undervist tandplejere på Københavns Universitet om parodontitis (parodontose), og udgav i forbindelse med den undervisning også lærebøger i parodontologi.

Jeg vil planlægge og sørge for en langsigtet vedligeholdelse med det mål, at du skal beholde dine tænder – livslangt.

Jeg tror på det jeg laver og jeg tror på, at det både virker og holder.

Jeg vil gerne se dig lige i øjnene de næste mange år og altid vide, at jeg har gjort mit optimale og bedste!

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk