Skip to content

Translate with Google:

Tag: Corona sommer 2022

COVID-19 / SARS CoV-2 / RS-virus / Mycoplasma pneumoniae

COVID-19 / SARS CoV-2

Der er på klinikken fortsat opretholdt et forhøjet beredskab mod smitterisiko, idet jeg fortsat behandler med FFP3 maske.

𝗙𝗙𝗣𝟯 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 Højeste filterniveau i Europa. Filtrerer mindst 99% af partiklerne fra 0,6µm diameter. Kan derfor filtrere virus partikler.

Klinikområdet rengøres kontinuerligt med gulv vask indeholdende ActiChlor Plus® (effektiv mod alle vira, bakterier og sporer) og støvsugning med Aqua+® vandstøvsuger, hvor alle støvpartikler fanges i vandbeholder med Rodalon® (benzalkoniumchlorid). Dette for at sikre, at der ikke er berørte områder i venteværelset mv. med potentiel smitte risiko.

Alle kan blive smittet med SARS-CoV-2 og udvikle COVID-19, men de fleste med COVID-19 vil opleve relativt milde symptomer. Nogle oplever dog mere alvorlige sygdomsforløb, hvor de nedre luftveje og eventuelt andre organer i kroppen bliver påvirket i varierende grad.

Høj alder, en række kroniske sygdomme, svær overvægt, og graviditet øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb.

Derfor anvendes fortsat FFP3 masker ved tandbehandling på klinikken. 

COVID-19 ser ud til at være en sygdom, man ser hen over hele året, og COVID-19 er ikke blevet en ren vintersygdom som influenza. COVID-19 slår ikke så hårdt som tidligere, fordi vi grundlæggende har mere immunitet.

Derfor handler det primært om at beskytte de særligt sårbare grupper af befolkningen. Brug af FFP-3 maske sammen med de øvrige foranstaltninger på klinikken giver større sikkerhed for at hindre smitte risiko mellem patienter.

Det er virkelig vigtigt at forstå, at COVID-19 / SARS CoV-2 ikke kun er en respiratorisk sygdom. Det er en multiorgansygdom. Der er med andre ord effekter ikke kun på luftvejene, men i hele kroppen, hvilket adskiller COVID-19 / SARS CoV-2 fra influenza.

Den COVID-19 / SARS CoV-2 variant, der kan sprede sig nu, er den, der smitter mest effektivt på det brogede kludebagtæppe af immunitet, som den møder. På den baggrund er der høj sandsynlighed for, at smitten med SARS-CoV-2 vil stige. Både incidensen og positivprocenten er højest i aldersgrupperne 50-79 år, hvilket skal ses i lyset af, at de ældre aldersgrupper ikke har været smittet i så stor udstrækning under omikronbølgen som den øvrige befolkning.

Kold lungebetændelse Mycoplasma pneumoniae (MP)

Et stigende antal danskere blevet testet positive for Mycoplasma pneumoniae (MP), også kendt som ’kold lungebetændelse’. Antallet er nu så højt (29. november 2023), at der er tale om en epidemi, vurderer Statens Serum Institut.

Sygdommen viser sig ofte som milde influenzalignende symptomer med træthed, hovedpine, ondt i halsen og langvarig tør hoste, særlig natlig hoste. Langt de fleste har feber, men ofte ikke så høj feber, som for influenza og anden mere klassik lungebetændelse. Dette har givet tilnavnene ’kold lungebetændelse’ eller ’atypisk lungebetændelse’, da almindelig penicillin heller ingen effekt har på infektionen.

Mycoplasma-infektioner kommer i bølger, hvor sygdommen rammer de grupper i befolkningen, der endnu ikke har opbygget immunitet. Derfor er det også typisk en sygdom, der ses blandt skolebørn i alderen 6-12 år.

De seneste knap fire år har antallet af mycoplasma-infektioner været ekstremt lavt, og det er derfor ikke usædvanligt, at vi har en epidemi nu. Vi har faktisk ventet på den, siden vi lukkede landet op efter COVID-19-pandemien.

Netop fordi antallet har været så lavt i de seneste 3,5 år, og der derfor er en gruppe børn, som ikke har opbygget immunitet, kan vi nok også forvente en højere forekomst denne sæson, end hvad der er set under tidligere Mycoplasma-epidemier før pandemien.

RS-virus: Respiratorisk syncytialvirus

Respiratorisk syncytialvirus (RS-virus) giver anledning til luftvejssygdom. Alle kan blive ramt af RS-virus. Men især spædbørn, ældre og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb af RS-virus. Små børn kan få vejrtrækningsbesvær, hvilket kan give behov for indlæggelse. RS-virus er en typisk vintersygdom. Den optræder i bølger af 6-10 ugers varighed i perioden fra december til marts som oftest sammenfaldende med influenzasæsonen.

Influenza

Antallet af registrerede influenza-tilfælde fortsætter med at falde. Vi var lidt heldige, at sæsoninfluenza kom så sent i gang, før den for alvor fik godt fat.

Influenza er en sygdom, der skyldes smitte med en influenzavirus, hvor virusinfektionen primært rammer luftvejene.

Alle mennesker kan få influenza, hvor de fleste vil opleve en mild infektion. Men for nogle grupper kan influenza give et alvorligt sygdomsforløb, og kan i værste tilfælde være livstruende.

Det er særligt ældre over 65 år, gravide og personer med en række kroniske sygdomme og tilstande, som har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Disse grupper tilbydes derfor gratis vaccination mod influenza.

Det er muligt at forebygge influenza gennem vaccination. Vaccination nedsætter risikoen for at blive smittet, og nedsætter også risikoen, hvis man skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination. Influenzavaccination er særligt vigtigt, da influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får COVID-19. Bliver man syg med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk