Skip to content

Translate with Google:

Tag: metalkeramik kroner

MK, PFM, Zirconia, Keramik -Kroner

Metalkeramik, også kaldet påbrændingskroner, PFM eller MK, i det følgende benævnt MK, har i vidt omfang vundet indpas som tandkrone og tandbro restaureringer. MK adskiller sig fra keramik kroner kun i keramik (Zirconia m.fl.) at have en underliggende metal kappe som forstærkning. Påbrændingen af keramik til metal har været anvendt af tandlæger siden starten af dette århundrede, og tandlægers store anvendelse af metoden har medført en stor udvikling, både mht. udformning med større og mindre områder udført i keramik, samt de materialer, der anvendes til metalkeramik. En ny konkurrent til tandfarvede kroner har siden 2019 været 3-D print, men 3-D print beskrives særskilt: https://www.jakobkihl.dk/3-d-printede-kroner-og-broer/ 3-D print printes i resin (plast) og er derfor ikke fremstillet i keramik.

Udvikling af metalkeramik

Oftest har udviklingen alene skyldtes konkurrende fabrikater, hvor undersøgelser omkring produkterne er udført efter introduktionen eller kun i begrænset omfang gennemført.

Stoler tandlæger selv på metalkeramik ?

I en undersøgelse blandt amerikanske tandlæger (8angav 70% af disse, at de i 70-100% tilfælde brugte metalkeramik tand-kroner til restaurering af kindtænder, når en krone blev nødvendig. Kun 13% brugte almindelig guld i 60% af behandlingerne eller mere.

Tyggeflader i keramik

75% anvender næsten altid keramik, medens 3% aldrig anvender keramik på tyggeflader af kindtænder. Cirka 75% af tandlægerne havde gennem de sidste 5 år oplevet keramik fejl i mindre end 2% af patient behandlingerne med keramik, mens de sidste 25% af tandlægerne havde haft det i op til 10% af behandlingerne gennem de sidste 5 år. Som sidste spørgsmål i undersøgelsen blev tandlægerne spurgt, hvis tandlægen selv skulle have lavet en tilsvarende krone i en kindtand, hvilket materiale de foretrak til sig selv. 75% af tandlægerne foretrak en guldkrone, hvis de selv skulle have en krone. Dette understreger, at ses der bort fra udseende, er guld fortsat de andre materialer overlegen, og anvendelse af keramik på tyggeflader ikke er uden problemer.

Zirconia fuld keramik tandkroner

Nyere undersøgelser med zirconia keramik kroner understøtter ovenstående frakturproblemer med tyggeflader i keramik (81 I en undersøgelse fra Sverige i 2012 (82) angives at kindtænder i undersøgelsen behandlet med zirconia keramik kroner indenfor 5 år medførte :

 • udtrækning af tand 3%
 • tab af fæste 7%
 • rodbehandling 4%
 • fraktur af keramik 6,3%
 • omlavning 9%

Keramik kroner med zirconia har med rette fået øgenavnet “granit kroner”. Se hvorfor: her Anvendelsen af keramik til tand-kroner er ikke altid problemfri.

Gennemgang af principperne i metalkeramik / MK

MK kroner er en gennemprøvet kronetype, som korrekt anvendt i de rigtige materialer, ikke giver ovenstående problemer. Argumentet for anvendelse af fuld keramik tandkroner fx i zirconia skulle være kosmetiske. Imidlertid kan korrekt udført MK krone ikke skelnes fra den naturlige tand.

MK krone til fortand
©Tandlæge Jakob kihl
Lyngby

I det følgende nedenfor foretages derfor en gennemgang af principperne i metalkeramik. Herunder vil der også være en kort oversigt over indholdet i metal legeringer og keramik, idet det er et alment problem for den praktiserende tandlæge, at der kun er en lille indsigt i de materialer, som der dag efter dag fyldes i munden på patienter.

Jakob Kihl: Metal keramik | Odontologisk Boghandels Forlag | København | EAN/ ISBN-13: 9788774939719

Metal keramik | MK | Porcelain-Fused-to-Metal | PFM | VMK | Porcelæn påbrændings krone Abstract 2012 af den oprindelige lærebog tidligere anvendt ved undervisningen af 8. – 10. semester ved Tandlægeskolen i København. Original kan rekvireres ved henvendelse til Det Kongelige Bibliotek | KUBIS

Klik for mere viden om :

 1. Bindingen mellem metal og keramik
 2. Legeringer anvendt til metalkeramik
 3. Keramik anvendt til metalkeramik
 4. Farveændring af MK keramik ved brænding
 5. Farvebegrebet anvendt i tandlægepraksis
 6. Nye metoder til farvevalg til keramik
 7. Referencer75

MK-Kroner

MK-Kroner

Metalkeramik, også kaldet påbrændingskroner, PFM eller MK, har i vidt omfang vundet indpas som tand-krone og tand-bro restaureringer.

Påbrænding af keramik til metal har været anvendt af tandlæger siden starten af dette århundrede, og tandlægers store anvendelse af metoden har medført en stor udvikling, både mht. udformning med større og mindre områder udført i keramik, samt de materialer, der anvendes til metalkeramik.

Læs mere

2024 © Tandklinikken I Lyngby | Ulrikkenborg Plads 11, 2800 Kgs. Lyngby | jakobkihl.dk